Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21. Občianske súdne konanie -...

21. Občianske súdne konanie – pojem a zásady občianskeho súdneho konania.

22. Právomoc a príslušnosť súdu v občianskom súdnom konaní podľa OSP.

23. Účastníci občianskeho súdneho konania.

24. Procesná spôsobilosť účastníkov občianskeho súdneho konania - procesné zastúpenie.

25. Činnosť súdu pred začatím konania podľa OSP.

26. Konanie na súde prvého stupňa - procesné podmienky, za ktorých môže súd konať vo veci.

27. Priebeh konania na súde prvého stupňa.

28. Začatie konania na súde prvého stupňa, spôsoby a účinky.

29. Návrh na začatie konania - druhy žalôb.

30. Dokazovanie - všeobecná charakteristika, priebeh dokazovania na súde prvého stupňa.

31. Jednotlivé dôkazné prostriedky podľa OSP.

Žádné komentáře:

Okomentovat