Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15, Political System in the United Kingdom

15, Political System in the United Kingdom

The constitutional monarchy.
The official head of the state is king or queen (now Elisabeth II. – she can act only on the advice of her minister).
The executive head of the state is Prime Minister (now Gordon Brawn).
The main law - makng body is Parliament.
Goverment is formed by the political party which has majority in the parliament.
Main political parties: conservatice party, labour party, liberal party and social democratic party.
General elections take part every 5 years, voting is from 18 and candidats must be 21+.
Queen appoints the leader of the largest party as the Prime Minister (appoints about 20 ministers – „Cabinet“).
The second largest party forms the official opposition – „Shadow Cabinet“.
The national authem – „God save the Queen“.


Present Perfect (pre-present)

☺ vyjadřuje děj, který v minulosti nastal nebo se uskutečnil a nějak se dotýká přítomnosti
SIMPLE: have/has + trpné příčestí (-ed nebo 3.tvar u nepravidelných sloves)
a) děj má platnost dosud – I´ve never been to America.
b) výsledek minulého děje v přítomnosti – He has bought a new car
c) děj skončil bezprostředně před přítomným okamžikem – They have just come.
CONTINUOUS: have/has + been + ing
a) děj, který v minulosti začal, trvá dosud a bude asi pokračovat – I´ve been living there.
(since 1990 or for 20 years)

Žádné komentáře:

Okomentovat