Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kostra ruky ako celok

Kostra ruky ako celok

Pohyb vo vlastnom zápästí sa uskutočňuje hlavne v dvoch kĺboch.
1. articulatio radiocarpea (vlastný kĺb zápästia) - tvorený dvoma kĺbovými povrchmi. Jeden leží na distálnom konci predlaktia a je tvorený distálnym povrchom radia a artikulárnym diskom v oblasti hlavičky ulny. Druhý je tvorený proximálnym povrchom proximálnej rady karpálnych kostí (os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum).

2. articulatio mediocarpea - skĺbenie nachádzajúce sa priamo medzi proximálnym a distálnym radom karpálnych kostí, priebeh kĺbovej štrbiny je v tvare písmena S (viď obrázok).
V ďalšom odkaze nájdete animované pohyby v oblasti zápästia.


• Pohyb kostí ruky

Pri pohybe z plného ohnutia do plnej extenzie je možné rozdeliť kosti do niekoľkých funkčných jednotiek.
1. Os trapezium
2. Os scaphoideum
3. Os trapezoideum, os capitatum a os hamatum
4. Os triquetrum a os lunatum.

Na začiatku pohybu s plnej flexie sa rovnomerne odvíja a pohybuje proximálny aj distálny rad karpálnych kostí až do doby, keď je približne osa ruky v ose predlaktia. Pri prechode do extenzie v proximálnom rade postupne zaostáva os lunatum a os triquetrum. Os scaphoideum sa pohybuje skôr s distálnym radom. Os pisiforme sa pohybuje s os triquetrum. Os trapezium je samostatná jednotka, ktorej pohyb je závislý na postavení palca.

Pohyby v ďalšom skĺbení, articulationes carpometacarpales, sú minimálne. „Najväčší“ pohyb sa uskutočňuje v skĺbení piateho metakarpu a os hamatum, menší v skĺbení os hamatum a štvrtého metakarpu. Pohyb v spojení os capitatum -tretí metakarpus a os trapezoideum -druhý metakarpus sú zanedbateľné.

Žádné komentáře:

Okomentovat