Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Karlov

Liberec XXXV, sektor severozápad(SZ)
Dnes je celková plocha městské části Karlov 55 ha a katastrálně je celé územní součástí velkého k.ú. Machnín. Sousední k.ú. jsou Horní Suchá u Liberce, Kryštofovo údolí, Andělská Hora u Chrastavy, Chrastava II, Dolní Chrastava, Chrastava I, Horní Chrastava, Krásná Studánka, Svárov u Liberce, Stráž n. Nisou.

Karlov tvoří pouze dvě základní ulice a to Českolipská a Mimoňská.
Osada Karlov byla založena v roce 1787 na pozemcích machnínského dvora a pojmenování získala po právě zesnulém Karlu Clamovi.

V roce 1876 vznikl mezi obyvateli spolek Osterverein(Velikonoční spolek)a dále zde fungoval spolek textilních dělníků.

V roce 1844 byla vybudována Mimoňská ulice.
Karlovem prochází železniční trať Liberec-Česká Lípa. Obec získala nádraží v roce 1900 - to bylo velmi významné pro nákladní vlaky jedoucí z/do Liberce. Na této trase, ve vedlejší obci Kryštofovo údolí se nalézá Novinský viadukt, překlenující břehy řeky Rokytky – postaven v letech 1898-1900, 230m dlouhý a mající 14 oblouků ve výšce 29 m. Tento viadukt je vyhledáván mnohými filmaři, mohli jsme jej vidět v několika filmech a reklamních spotech. Železniční spojení Liberec-Kryštofovo údolí/Novina je velmi oblíbené turisty.

Za první republiky zde byly provozovány dva hostince - Hübner a Schöne Aussicht(Krásná vyhlídka).

V Karlově se nikdy v historii nenacházel žádný průmysl. Rozvod vody byl vybudován v letech 1925-1927.

Vývoj obyvatel měl od prvního sčítání v r. 1869 sestupnou tendenci. Po II. světové válce klesl počet téměř o polovinu a nejméně obyvatel v Karlově v roce 1991. Od té doby ale počet obyvatel opět vzrůstá s moderním trendem stěhování se z center měst na jejich okraj a touhou po klidném bydlení.

V roce 1850 byl Karlov připojen k Machnínu a s ním v 1. 7. 1980 k Liberci.
V roce 1972 byla na území Karlova vyhlášena národní přírodní rezervace Karlovské bučiny (Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny, výnos MK ČSR č. 18.078 / 72 ze dne 29. 12., 1972 – zvláště chráněné územní). Ta se rozkládá na severních svazích Ještědského hřbetu. Její výměra je 43, 78 ha. Kromě běžných lesních bylin a stromů zde roste několik cenných rostlin(Lilium martagon, Arum maculatu, Cephalanthera rubra, Corallorhiza trifidaEpipactis microphylla).

Dopravní spojení do Karlova je zajišťováno autobusem městské hromadné dopravy č. 16 a vlakem na již zmíněné trase Liberec-Česká Lípa.

Žádné komentáře:

Okomentovat