Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Chyby při zpracování bazálních pryskyřic - Protetická technologie

Protetická technologie

Chyby při zpracování bazálních pryskyřic

Hlavní zásady pro zpracování všech druhů PMMA:
1) dodržet výrobcem předepsaný poměr monomeru a polymeru a přesně odměřovat
2) dodržet předepsané polymerační schéma
3) zpolymerovanou (např. protézu) chladit pomalu
4) při opracování zpolymerované protézy zajistit dostatečné chlazení a tlak omezit na minimum
5) hotovou náhradu uchovávat ve vodě k vyplavení zbytkového monomeru a nasáknutí čistou vodou

Hlavní příčiny při chybě, nestálosti náhrady:
1) průběh polymerace – významná role pro přesnost náhrady – vždy přesně dodržet – je-li protéza rychle zchlazena ze 100°C na laboratorní teplotu zvýší se koeficient tepelné roztažnosti, při naopak rychlém varu hrozí porézní protéza, která se rychle zahřívá
2) zabránění vznikání H2O do formy – vnik H20 znamená vznik deformace
3) způsob chlazení – velmi pomalé chlazení zabrání vnitřnímu pnutí, při vložení horké kyvety do studené vody dojde k tomu, že mezi rozdílnými částmi protézy vzniknou teplotní rozdíly vyšší jak 35°C

A) LISOVACÍ TECHNIKA
- kontrakce plastu činí zhruba 5-7%
- je třeba vědět že jsou zde rozdílné koeficienty tepelné roztažnosti plastů ve srovnání se sádrou, jedná se zhruba o 4x hodnoty
- možná je i změna barvy materiálu způsobená proniknutím vody do plastického těsta
- materiály : Superacryl, Superpont

B) LICÍ TECHNIKA
- u této techniky hrozí nebezpeční posunu zubů
- někteří výrobci používají ještě podtlak a přetlak k dokonalému zatečení
- kontrakce plastické hmoty, zvýšené množství volného monomeru

C) VSTŘIKOVÁNÍ AUTOPOLYMERU (CHEMOPLASTICKÁ METODA)
- nevýhody zde nejsou známé

D) VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ POLYMERUJÍCÍCH TEPLEM
- musíme používat speciální kyvetu, speciální tlaková zařízení, speciální sádra

E) TERMOPLASTICKÁ METODA LISOVÁNÍ V KOMBINACI S VTLAČOVÁNÍM TĚSTA
- polymerace vždy 97°C ne míň a vždy 90 minut
- vždy před tlakem musí dojít k vtlačení gelu do formy

F) TERMOPLASTICKÁ METODA VSTŘIKOVÁNÍ
- nedostatečná přesnost materiálu – musíme dodržet příjem vody

Plasty české výroby:
- autopolymery : Duracrol, Duracryl Inlay, Duracryl, Duracryl Plus (3:1 – prášek, tekutina), Duracryl special, Premacryl Plus, Spofacryl,
- polymerující teplem: Superacryl (2:1 – prášek, tekutina), Superacryl Plus (3:1)

Kompozitní plasty C+B, K+B plasty
- u světlem polymerujících pryskyřic existuje nebezpeční vzniku inhibiční vrstvy a vzduchových bublinek při nedostatečné kondenzaci těsta – proto vždy musíme používat Oxystop-gely (dodávají se u pryskyřic)
- Oxystop-gely zabraňují reakci makromolekul se vzdušným kyslíkem
- Zdroje světla musíme pravidelně kontrolovat a světelné komory je nutno udržovat v čistotě
- Teplota ve světelných pecích nesmí přesáhnout 100°C
- Fotokompozitní materiály – udržovat v chladnu, neboť množství iniciátoru se takto snižuje pomaleji – pasty uchovávané při normální teplotě se snižuje účinnost inicátoru za rok o 20%, u past uchovávaných v chladu o 10%
- Např. Targis Vectris – Ivoclar, Kulzer – Dentacolor (světlem polymetující)
o Opáker musíme míchat tekutinu a prášek v poměru 1:1, mícháme štětcem po dobu 30 sekund, při polymeraci opákru a kompozitních mas zůstává na povrchu disperzní vrstva – spojení s dalšími vrstvami, nesmí být porušena, pokud se tak stane – musíme nahradit opákrem

Žádné komentáře:

Okomentovat