Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Sádra - Protetická technologie

Protetická technologie

Sádra

- univerzální pomocný materiál patřící do skupiny otiskovacích, modelovacích a formovacích hmot. Zhotovují se z ní veškeré modely.

Složení, výroba, vlastnosti :
- získává se zahříváním sádrovce, procesem dehydratace CaSO4 ∙ 2H2O (dehydrát síranu vápenatého – přírodní, nebo chemický)
- v systému CaSO4 / H2O existují :
o sádrovec CaSO4 ∙ 2H2O
o sádra CaSO4 ∙ ½ H2O
o rozpustný anhydryt
o přírodní anhydryt
o vysokoteplotní anhydryt – při vysoké teplotě nad 1200 °C

Sádrovec (CaSO4 ∙ 2H2O)
- je výchozí produkt dehydratace a konečný produkt rehydratace (tuhnutí)

Sádra (CaSO4 ∙ ½ H2O)
- vyskytuje se ve dvou formách :
o α – hemyhydrát (alfahydrát)
§ z hutných kompaktních krystalů
§ základ pro hydrokal a denzit
§ vzniká mokrou dehydratací (pod tlakem v H2O nebo zahřátím v kyselinách)

o β – hemyhydrát (betahydrát)
§ starší než alfahydrát
§ vytváří vločkovité částice z jemných krystalů
§ energeticky bohatší (více se zahřívá)
§ rozpustnější
§ základ alabastrové sádry
§ výroba suchou dehydratací (zahřívám v suchém vzduchu až na 200°C)


- tuhnutí sádry, prášek + voda → mazlavá hmota → tvrdá hmota
- exotermická reakce, hemihydrát se ve vodě mění na nasycený roztok, sádra se zahřívá a expanduje. Rychlost tuhnutí se dá ovlivnit :
o urychlovače – anorganické kyselina a soli, chloridy, sírany, sádrovec (pozor na zbytky tuhé sádry v kelímcích), dlouhé a intenzivní míchání, nižší poměr voda-sádra (vody málo), vyšší teplota vody (do 40°C)
o zpomalovače – organické kyseliny a soli, koloidy (agar, želatina, krev), vysoký poměr voda-sádra, nižší teplota vody

Objemové změny sádry
- dochází k expanzi, na počátku ale dojde ke kontrakci, která se mění v expanzi
- expanze je tím menší, čím vyšší bude poměr voda-sádra, ovlivňují ji některé OH

Pevnost
- závisí opět na mísícím poměru
- z alginátu vybavit model do 30-ti minut !


Skladování
- v kyblících, ve skladech ve 22°C a 50% vlhkosti vzduchu

Žádné komentáře:

Okomentovat