Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. Přehled neurohistologických metod. Provedení Nisslova barvení

15. Přehled neurohistologických metod.
Provedení Nisslova barvení

Přehled neurohistologických metod
- Neurohistologické metody se dají rozdělit na dvě skupiny - metody barevné a impregnační.
Barevné metody:
Barvení luxolovou modří
- slouží k znázornění myelinových pochev – fosfolipoproteinů
1) Deparafinace (X1, X2, A1, A2) – 5 minut, neoplachovat ve vodě
2) 0,1% Luxolová modř (Luxol Fast Blue MBS) v 95% alkoholu – 8 – 12 hodin při 58°C (asi hodinu)
3) Oplach v 96% alkoholu, diferencovat střídavě v 70% alkoholu a v 0,5% uhličitanu lithném, oplach v dest. vodě
4) Jádrová červeň – 10 minut, oplach v dest. vodě
5) Odvodnění (A1, A2, KX); projasnění (X1, X2); montování

VÝSLEDEK BARVENÍ
Fosfolipidy – modře
Jádra – červeně

a. Nisslova metod
- průkaz Nisslovy tigroidní substance (komplex granulárního endoplazmatického retikula)
Impregnační metody
jsou založené na prosycení tkáně solemi těžkých kovů, nejčastěji stříbra, které se redukují na nervových nebo neuroglyových vláknech v černě zbarvené stříbro

Provedení Nisslova barvení
6) Deparafinace (X1, X2, A1, A2) – 5 minut, oplach v dest. vodě – 5 minut
7) 0,1% thionin nebo toluidinová modř – 30 minut při 37°C
8) Nechat řezy v barvě do vychladnutí, oplach v dest. vodě, diferencovat v 96% alkoholu
9) Odvodnění acetonem; projasnění (X1, X2); montování

VÝSLEDEK BARVENÍ
Cytoplazma gangliových buněk – světle modře až fialově
Hrudky tigroidní substance a jadérka - tmavě fialově

Žádné komentáře:

Okomentovat