Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

23. Car defect, car repair (Závada, oprava auta)

In case when the car doesn’t work and we can’t go on our journey we have to push the car to the side of the road. There are several solutions of this situation.
• We ask another drive if he can give us a lift to the nearest service station
• We can ask another drive if he can take our car in tow
• We can call a breakdown vehicle
• We can ask another driver if he can help us repair our car (change tyres), or if he can give us the jump start
• We can ask another driver if he can lend us some useful instruments.
Spanner (klíč), plug spanner (klíč na svíčky), screwdriver (šroubovák), pair of pliers (kleště), jack (zvedák), inflation pump (hustilka)

Each driver should be able to: change wheel, check pressure of tyres, check the level of coolant, fill up antifreeze, fill up water to windscreen washer bottle. Only mechanic should repair other defects. Defective brakes and engine defects are very dangerous!

There can be several defects of engine:
The engine is only hitting on three cylinders (jde jen na tři válce)
Is overheating ( je přehřátý)
Is flooded ( je přesycený )
Knocks (klepe)
Stalls suddenly (se zastavuje)
Misses (vynechává)

Defective brakes:
The brakes are not adjusted correctly (nejsou správně seřízené)
Need relining (potřebují nové obložení)
Squeal (skřípají)

Wheel defects:
The wheels are out of balance (nejsou vyvážená)
Are buckled (jsou deformovaná)
The wheel alignment is incorrect (geometrie kol je nesprávně nastavena)
A tyre is damaged (pneumatika je poškozena)

Electrical system:
Battery needs charging (potřebuje nabít)
It is a fuse failure (závada pojistky)
It is a relay failure (závada relé)
The contact points are not closing (kontakty nespínají)

Other defects:
The windscreen has been broken
The fuel runs out
The heating isn’t working
The door lock jams (nejde otevřít)
A bumper has broken off (se ulomil)
The rear-view mirror is missing

Žádné komentáře:

Okomentovat