Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Diskuze nad Freinetovými přístupy

Někteří ze současných autorů soudí, že Freinetovy padesát let staré přístupy jsou v dnešní době již nepoužitelné a není možné se z nich nijak poučit. Dle mého názoru je skutečnost naprosto opačná.
Ano, skutečně dnes nelze vyučovat především manuální práci, která je postupem času díky moderním technologiím ve výrobě přenechávána spíše strojům. Nicméně principy, se kterými Freinet pracoval, jsou velmi současné a velká pedagogů na všech stupních vzdělávání by se z nich mohla poučit. Ne nadarmo byl Freinet považován za otce francouzské pedagogiky.
V Freinetově přístupu nacházím právě prvek toho, co v současném systému vzdělávání postrádám. Tímto prvkem je kontakt s realitou. Žáci a studenti dnešních škol mají skutečně velmi dobré teoretické znalosti v různých oblastech vědění. Nicméně když dojde na to, aby svoje znalosti ověřili prostřednictvím reálné aplikace teorie v praxi, naráží velmi často na problém. Toto by se z mého pohledu mělo změnit. Vzhledem k tomu, že léta, které jsem strávila jako žačka na základní nebo stření škole, nejsou příliš vzdálená, uvědomuji si, že některé znalosti, které jsem studiem získala, bych nikdy nebyla schopna použít v praxi. K čemu je mi například informace kolik vodíků nebo uhlíků obsahuje cyklopentan, pokud nejsem schopna určit, k čemu je mi tato informace dobrá. Žáci považují potom tyto informace za „tautologie“, které se musí naučit i když nevědí proč. Tento systém je dle mého názoru neefektivní a měl by se spíše začít přibližovat k praktické aplikaci znalostí v praxi.
Dalším významným přínosem je dle mého názoru Freinetova snaha po komunikaci a kooperaci mezi žáky. V současném školství je naprostý nedostatek diskuze a kooperace. Stejně jako v praktickém životě, by se žáci měli učit i ve škole spolupracovat se svými kolegy.
Na rozdíl od vysokoškolského systému vzdělávání jsem na střední ani základní škole nezaznamenala jakoukoli snahu o rozvoj kooperace mezi žáky. Seminární práce jsem vždy vypracovávala, stejně jako moji spolužáci sama doma za použití internetu nebo učebnic, nicméně o tématu jsem se spolužáky obvykle nedebatovala ani jsme si vzájemně nevyměňovali své názory a postřehy. Kooperace a komunikace je dle mého názoru nejlepším nástrojem pro rozvoj kreativity a kreativního myšlení studentů. Obzvláště v dnešním globalizovaném světě se sofistikovanou dělbou práce a rozsáhlými komunikačními kanály je, dle mého názoru, komunikace a kooperace pro praktický život naprosto nezbytná.

Žádné komentáře:

Okomentovat