Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Freinetovské vyučovací techniky

Specifikum je hlavně v technikách vyučování. Za nejdůležitější prostředky vyučování se považují:
- Volné vyjadřování - všemi formami, zejména však volné texty
- Praktická práce - v pracovních ateliérech, školní tiskárně, malování, modelování
- Mimoškolní pozorování - poznávání životní reality, exkurze mimo prostory školy
- Individuální práce - s pracovními sešity, s autokorektívnymi kartami, individuální práce musí podporovat kolektivní práci, kde každý pracuje pro svou potřebu.
- Úzká spolupráce učitelů

Volný text - slouží jazykovému vyučvaniu, psaní, čtení, ale i ostatním oblastem poznání. Freinet prosazuje přirozenou metodu čtení a psaní. Motivace psaní se realizuje tiskem textů, korenšpondenciou, školními novinami. Volný text musí být opravdu volný, jeho volba je ponechána na dítěti. Text se čte, společně upravuje, vylepšuje, ale nesmí být formální a samoúčelný, proto je dále motivován, že text bude zveřejněn.

Školní tiskárna - umožňuje fixovat vyjádření dětí. Text získá vytištěním větší vážná, tím že je zveřejněn pro ostatní - učitelů, rodičů, spolužáků. Tato skutečnost dělá děti lépe připraveny ke spolupráci, k akceptování ostatních.
Podobné úkoly plní i školní noviny. Odrážejí život třídy, celý kolektiv přebírá za ně zodpovědnost. Mají formativního vliv na čtenáře i tvůrců. Proto třeba dbát na úpravu, pestrost příspěvků a jejich rozmanitost, jazykovou správnost.


Freinetovská pedagogika je plná podnětných myšlenek pro aktivizaci a samostatnost dítěte, pro individualizaci vyučování iv našich podmínkách.
Kritici Freinetovskej školy poukazují na nedostatek teoretického zázemí pro tuto koncepci i možný anarchismus v organizaci vyučování.
Tvořivý učitel v ní však může najít mnoho inspirace. Pro náročnost této koncepce se v mnoha zemích realizuje spíše ve freinetovských třídách v rámci běžných škol, jak v samostatně organizovaných celých školách freinetovského typu.

Žádné komentáře:

Okomentovat