Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Organizace vyučování

Namísto pevného učebního plánu nastupuje třídou vytvořen společný pracovní plán, na jehož sestavení se podílejí všichni. Žáci tak z velké části určují to, čím se budou zabývat. Většinou jde o týdenní plány, sestavované v pondělí ráno a vyhodnocovány v pátek na konci vyučování. Ty jsou doplněny individuálními pracovními plány jednotlivých žáků. Učitel žáky usměrňuje, radí jim při sestavování plánu, stará se o zachování určitých vazeb, o vyváženost plánů.
Frontální vyučování je tak nahrazeno skupinovou individuální prací. Neexistují tradiční vyučovací hodiny, ale rozvrh existuje. Jde o rozvrh společných záměrů, co bude provedeno společně, co individuálně. Jako u většiny alternativních škol i zde je odstraněn systém známkového hodnocení, ale kontrola výkonů zůstává, v rámci společné aktivity se na ní podílí stejně učitel i žák.

Převážnou část života ve škole organizují samotní žáci prostřednictvím školní a třídní samosprávy. Institutem samosprávy je třídní řada, kde žáci mohou vyjádřit svůj názor, o učivu, o různých otázkách ze života třídy. V diskusi hledají vhodné řešení, učí se porovnávat, konfrontovat, hodnotit, dohodnout, přijmout opatření. Řešení se přijímají hlasováním. S třídní řadou souvisí i nástěnné noviny, které žáci vytvářejí vlastnoručně.

Žádné komentáře:

Okomentovat