Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úvod - Alternativní škola

Alternativní škola nebo alternativní pedagogická koncepce se liší od tradičních škol ve většině základních znaků. Počátky alternativního školství jsou u nás spojovány se změnou politického systému roku 1989. Vznikem alternativních škol vzniká zdravé konkurenční prostředí, které vybízí ke zvýšení kvalifikace učitelů a externích pracovníků.  Freinetovská škola je jedním z modelů reformní školy z 20. - 30. let našeho století. Představitelem je Celestino Freinet, zakladatel hnutí moderní francouzské školy. Jeho pedagogika je určena všem, a proto bývá nazývána lidovou. Celestine Freinet klade důraz hlavně na praktickou aplikaci znalostí, také na kooperaci žáků a učitele. Celkově tato koncepce mě velmi oslovila a dnes má tato organizace více jak 30 000 učitelů. Velké oblíbenosti má tato pedagogika hlavně v Polsku.

Alternativní škola se od typické české školy liší především tím, že vyučování je vedeno formou hry, má jiné formy metody, jiná organizace výuky, řešení úkolů probíhá formou diskuze. Na rozdíl od typické české školy, kde jsou žáci vedeni pouze k memorování množství informací, frontální výuce bez praxe. Je zde minimální kooperace mezi žákem a učitelem.

Alternativní škola představuje uplatnění alternativní pedagogické koncepce ve školní praxi. Základním systémem rozlišení, což je alternativní škola nebo alternativní pedagogická koncepce je systémová novost v porovnání se stávajícím systémem.

Systémová novost znamená, že alternativní škola se liší od tradiční ve všech, resp. ve většině základních znaků.
Začátky alternativních škol se u nás spojují se změnou politického systému koncem roku 1989. Široká veřejnost se o těchto druzích školství dozvídá už začátkem 90. let. První poznatky o nich už sprostredkúvavali pedagogické časopisy, zahraniční lektoři az knižní publikace.

Vznikem alternativních škol se vytváří v našem školství žádoucí konkurenční prostředí, které vybízí ke zvyšování kvalifikace učitelů a výchovných pracovníků ve vzdělávacích institucích. Alternativní školu charakterizují tyto znaky:

- Jiné cíle ve výchově a vzdělávání
- Jiný obsah, struktura obsahu vyučování
- Nové formy a metody vyučování
- Humánní, partnerský vztah mezi učitelem a žákem
- Větší pravomoci učitele ve třídě, ve škole
- Řízení školy s důrazem na samosprávný princip
- Jiné postavení rodičů ve vztahu ke škole, přístupnost a otevřenost školy rodičům

K současným a nejvíce rozšířeným alternativním školským systémem patří:
- Waldorfská škola
- Pedagogický systém M.Montessoriovej
- PCE Carla Rogerse
- Freinetovská škola


Freinetovská škola

Freinetovská škola je jedním z nejúspěšnějších modelů školy z období reformní pedagogiky 20.-30. let našeho století.
Jejím autorem je Celestino Freinet, zakladatel hnutí moderní francouzské školy. Jeho pedagogika se také nazývá lidovou pedagogiku, protože je určena všem a pomocí ní chtěl zejména na venkově odstranit bídu a zlepšit postavení širokých lidových vrstev. O přitažlivosti jeho koncpepcie svědčí i fakt, že dnes organizace freinetovskej pedagogiky sdružují více než 30 000 učitelů. Velkou popularitu má tato pedagogika v Polsku.

Žádné komentáře:

Okomentovat