Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pedagogické východiska

V centru Freinetovskej pedagogické působnosti stojí dítě se svou životní energií, s potřebami a zájmy.
Jejím cílem je maximální rozvoj osobnosti dítěte v racionální společnosti, které slouží a která slouží jemu. Jejím výsledkem bude silný a neohrožený člověk, který je připraven pro společnost plodně pracovat a přispět tak pro její harmonický rozvoj bez postranních egoistických úmyslů.

Jednou z dalších myšlenek je, že dítě má samo s naší pomocí formovat vlastní osobnost, je subjektem vlastní výchovy, musí samostatně objevovat a odhalovat svět. Proto Freinet žádá školu činnou a aktivní, nepřipouští ve škole žádné pasivní formy, např.. frontální vyučování. Každý pokrok musí dosáhnout dítě samostatně, jinak nejde o skutečný pokrok. Freinet vychází z teze, že život není stav ale proces. Pokud dítě poznává novou skutečnost, prochází 3 vývojovými fázemi:

1.etapa dotykového zkoumání - experimentování, získávání nových zkušeností, ...
2.etapa zařazování a včleňování sebe samého - období sebauplatňovania dítěte, kde ono samo je v centru vší pozornosti, osvojuje si postupy a organizuje si podmínky svého života
3.etapa činného působení, etapa práce - nejvyšší stupeň ve vývoji dítěte, kde činnost má již sociální poměr

Freinetova škola je školou pracovní. Nejde jen o přípravu na práci v dospělosti, ale jako práce manuální, tak duševní je prostředkem vyjádření se dítěte, vzbuzení zájmu a motivace. Práce má uspokojovat přirozenou potřebu dítěte. V organizaci školní práce vychází ze dvou hledisek: aktivní podíl dítěte na plánování, realizaci a hodnocení vyučování a školní práce a svobodné vyjadřování dítěte.

Žádné komentáře:

Okomentovat