Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přidejme se

Jak je doufám zřejmé z výše uvedených informací, s dílem a odkazem Célestina Freineta se jednoznačně ztotožňuji. Freinetovy myšlenky jsou velmi současné a každý, ať již současný nebo budoucí pedagog, by se s nimi měl seznámit. Jeho pojetí školy jako „techniques for living“ je dle mého názoru nadčasové a mělo by být mnohem častěji aplikováno i v našem systému školství.
Komunikace, kooperace a prakticky orientovaná edukace by měly být i dnes základními prvky současného vzdělávání. Tyto myšlenky lze najít i u mnoha dalších významných pedagogických myslitelů, jako například u Jana Ámose Komenského, kterého jsem zmínila i v úvodu. Lze tedy říci, že teoretické předpoklady v literatuře najít lze, nicméně aplikovat je v praxi je otázkou především pro konkrétní učitele a pedagogy. Proto doufám, že i já budu schopna inspirovat se jejich myšlenkami a budu předávat žákům informace zajímavým způsobem tak, aby je byli schopni zpracovat a použít ve svém budoucím životě. 
 
[1]    Legrand,L.: Prospects: the quarterly review of comparative education,Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXIII, no. 1/2, 1993, p. 403–18. Dostupné z WWW: http://www.ibe.unesco.org/publications/thinkerspdf/freinete.pdf
[2]    PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2004. 141 s. ISBN 8071789771
[3]    PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. 2. upr. vyd. Praha : Portál, 1996. 106 s. ISBN 8071780723
[4]    FILOVÁ, Hana; SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí : (zdroje inspirace pro učitele). Brno : MSD, 2007. 220 s. ISBN 9788086633930
[5]    Institut Cooperative de l'Ecole Moderne. Http://www.freinet.org [online]. 2005 [cit. 2011-05-01]. History of Freinet Pedagogy. Dostupné z WWW: <http://www.freinet.org/icem/history.htm>.
[6]    www.pedagog.ic.cz
Žádné komentáře:

Okomentovat