Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. Modelovací materiály, druhy, vlastnosti, použití - Protetická technologie

Protetická technologie

Modelovací materiály, druhy, vlastnosti, použití

- slouží k vytvoření modelu protézy
- hl.požadavkem na modelovací materiál je :
o možnost snadného přivedení do plastické stavu tak, aby se dal formovat do složitých a přesných tvarů všech typů protéz
o musí být dokonale tvárné
o ztuhnutí – ochlazení
o získaný tvar musí držet, aniž by podléhaly salším tvarovým a rozměrovým změnám

Obecné požadavky na modelovací materiály:
- při laboratorní teplotě jsou pevné až křehké
- změkčují se mezi 30-50°C a tají při 50-95°C, aniž by se při tom rozkládaly
- roztavené mají malou viskozitz a nejsou vláknité
- mají více či méně vyznačenou krystalickou strukturu
- jsou lehce leštitelné a odpuzují vodu
- při spálení na vzduchu nezanechávají prakticky žádný zbytek

Zákl.složky:
1) přírodní vosky
a. živočisné – včelí vosk, šelakový vosk, lanolin
b. rostlinné – karnaubský vosk, caudelia
c. minerální – parafin, ozokerit, ceresín

2) syntetické vosky
a. polyglykoly
b. polyethyleny
c. parafiny a řada dalších vosků s různými firemními názvy

Požadované složky se mísí a vzniká výsledný vosk. Převažují syntetické vosky. Požadované vlastnosti lze navíc modifikovat dalšími přísadami – oleji nebo prysykřicemi – kalafuna, kopál, damara.

Základní součástí voskových směsí je parafin:
- má velkou kontrakci 11-15%
- bod tání 45-58°C
- po ztuhnutí tuhne v pevnou krystalickou hmotu
- ke zlepšeí jeho vlastností se používají minerální vosky, které zvyšují teplotu tání. Karnaubský vosk zvyšuje tvrdost, změkčuje včelí vosk, ale zároveň zvyšují lepivost. Teplotu tání snižují oleje. Jako změkčovadlo se používá kyselina stearová.

Protetické druhy vosků
- směsi dvou nebo více vosků
- směs musí být vybrána tak, aby její homogenita byla zachována jak v roztaveném stavu, tak i po ztuhnutí
- základem modleovacího vosku – prafín a včelí vosk
- základem licího vosku – parafín a karnaubský vosk
- základem lepících vosků je parafín a kalafuna

1) modelovací vosky
- vyrábí se ve třech základních typech (liší se konzistencí)
o typ I. – měkký – funkční úprava okrajů individuálních lžiček – patří spíš do otiskovacíh hmot
o typ II. – střední – odpovídá zimnímu vosku ( původně značeno W)
o typ III. – pevný - odpovídá letnímu vosku (původně značeno S)
- tok vosku
o u letních vosků – 20-44% - tep. 45°C
o u zimních vosků – 50-70% - 45°C
- Ceradent
- Užití :
o vytvoření těla protézy (celkových i ČSN)
o pomocné úkony v laboratoři i v ordinacích
o výroba nákusných valů, okluzní otisky, rámování otisků
o letní vosk – růžový
o zimní vosk – červený

2) licí vosky
- 2 typy :
o inlejové
o licí
- zpracování – stejné, liší se pouze některými vlasnostmi
o typ I. – pro přímou techniku (licí vosk pro ordinaci)
o typ II. – pro nepřímou techniku ( licí vosk pro laboratoře)
§ po vypálení z formy musí být zbytek popela po obou typech být max. 0,1
§ některé moderní druhy, díky složení ze syntetických vosků,. Shoří beze zbytku
§ vosky obou typů se vyrábějí v nejrůznějších formách – tyčinky, lancety, bločky, fólie, plněny do nádob
- rozdílné vlasnosti – měkké folie až po velké tvrdé pro laboratorní a ordinační použití
- vosky, které se nanášejí roztavené se nesmějí přehřát, nanášet se musí jedním tahem na celou plochu, nikoliv kapku po kapce
- k modelaci používáme ostré nože, škrabky, voskový model ihned zatmelujeme
- Cerin
o odpovídá asi typu I.
o tmavěmodré ploché tyčinky – lancety
o jeho tok při teplotě 45°C 80%, při 37°C klesne na 0,3%
o užití na kořenové inleje – musí být tuhý – vyjímání z úst
- vosky II.typu pro nepřímou techniku – laboratoř
o dovážíme
o forma okrouhlých tenkých fólií silných 0,15- 0,5 mm
- další vosky pro laboratorní užití – v bloččích dodávané korunkové vosky, cervikální vosky, okluzní vosky, vosky k ponořovací technice, vosky k vytyčovací technice

3) voskové prefabrikáty
- konstrukční prvky snímatelných i fixních prvků
- jsou mírně lepivé – lepší adaptace na model
- retenční mřížky, voskové třmeny, dráty, ploténky
- předtvary – celoplášťové korunky, žvýkací plošky, retenční rámečky, tvary mezičlenů
- je potřeba je zindividualizovat, přzpůsobit pro toho daného pacienta, je velký tvarový a rozměrový sortiment

Další druhy vosků používaných v protetice :
1) lepící vosky
- slepování protéz při opravách, ke slepování sádrových otisků nebo kovových dílců před spájením
- 1 díl včelího vosku nebo parafínu se 4 díly kalafuny nebo damarové pryskyřice
- vyniká lepivostí při zahřátí
- při opakovaném zahřívání a také prudkým ochlazení = rychlá kontrakce
- max. smrštění 40-30%, 0.5%

2) vosk k blokování podsekřivých prostor
- letní modelovací vosk + vosk – bílá gutaperča + tyčinky lepícího vosku + kaolin (plnidlo)

3) vosky ke zjišťování okluzních kontaktů
- po nanesení na okluzní plošky prokousanou v místě předčasného kontaktu s antagonisty

4) otiskovací hmoty
- otisky bezzubých čelistí, funkční modelace okrajů individuálních lžiček, okluzním otiskům

5) vosky k rámování otisků
- u bezzubé čelisti
- jsou plastické při laboratorní teplotě

Vlastnosti voskových materiálů
- závislost změn tvaru a struktury mechanických a teplených vlasnostechužívaných voskových směsí

1) objemové změny
- při zahřátí se zvyšuje objem, při naopak ochlazení se smršťuje
- mají ze všech protetických materiálů největší koeficient teplené roztažnosti
- křivka změn objemu vosku je zrcadlově obrácenná
- při tuhnutí dochází z počátku k velké kontrakci
- mezi 45°C a 20°C kontrahují některé voskové směsi až o 5%

2) tok vosku
- tok vosku = plasticita vosku při určité teplotě, neboli plastická deformace voskového materiálu při určité teplotě
- hodnoty toku se zvětšují s rostoucí teplotou a největších hodnot dosahují těsně pod bodem tání
- při ochlazení se zmenšují

3) deformace voskového modelu
- vnitřní pnutí voskových směsí představuje značný praktický problém a může být příčinou trvalé deformace voskového modelu
- při tepelném a mechanickém zpracování vyvoláme stav napětí = tendence vosku smršťovat se při chládnutí a měnit tvar při ohýbání, stlačování, nakápávání ke ztuhlému modelu
- vymodelováný voskový model musíme po sejmutí z prac. Modelu ihned zatmelit, kořenové inleje také
- pokud nelze zatmelit – dáme voskový model do chladného prostředí – zmenší se deformace
- deformace závisí také na výši tep. Při modelaci
- čím vyšší teplota a plastičtější vosk, tím vyšší je stupeň vnitřního pnutí

4) tvárlivost vosku
- je to plasticita a elasticita závisící na teplotě
- při nižších teplotách jsou vosky pevné, tvrdé, křehké
- při vyšších teplotách – flexibilita, plastické změny, roztavení
- pro vosky užívané k modealci platí :
o čím větší je rozdíl vodů tání jednotlivých složek užitých směsí, tím je směs tvárlivější

5) tvrdost a pevnost vosků
- měření tvrdosti voskových směsí se měří metodou podle Shorea – nejčastěji pevnost v tlaku

Plasty jako modelovací materiál
- tepelné formování plastů
- zákl. čepičky pro modelaci litých celoplášťových kovových korunke, fazetových korunek, dočasných dlah, individuálních lžiček nebo báze skusových šablon adapta systém pro modelaci korunek

Žádné komentáře:

Okomentovat