Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

24. Zařízení protetické laboratoře, pravidla bezpečné práce - Protetická technologie

Protetická technologie

Zařízení protetické laboratoře, pravidla bezpečné práce.


Laboratorní přístroje

Plynový kahan
- především určen pro práci na pracovním stole ve stomatologické laboratoři
- kahan má dva hořáky, které jsou snadno přepínatelné kolébkovým kohoutem
- trvale hoří pomocný zapalovací plamen a k němu se přidává hlavní pracovní plamen
- stojánek kahanu je z nerezového plechu, ve kterém je hlavní a zapalovací hořák
- přívod ke trysce hořáku je přes uzavírací kohout – ovládán kolébkovým přepínačem
- překlopením kolébky zapneme a vypneme pracovní plamen

Bezuhlíkový mikromotor
- stolní soustava laboratorního trojfázového bezkolektorového mikromotoru se zdrojem řízeným mikroprocesorem
- součástí je také nožní spínač a odkládací pryřová podložka s nářadím
- otáčky mikromotoru jsou indikovány na světelném sloupci

Fixační třmen
- třemeny umožňují fixování kyvet slisovaných na hydraulickém nebo vřetenovém lisu
- jsou vyrobeny z nerezové oceli
- fixační třmen pro jednu kyvetu umožňuje polymeraci v polymerátoru

Vřetenový lis
- umožňuje sevření 1-3 kyvet
- má výklopnou horní opěrku
- maximální síla stlačení 30 kN (3tuny)
- celková hmotnost 16kg
- výška 6,5mm

Hydraulický lis
- ruční lis je určen pro lisování kyvet
- umožňuje lisování s pracovní silou 80 kN
- samočinně vrací spodní opěrku a je optaře plnoprůtočným filtrem
- celková hmotnost je 21,6 kg
- maximální celkový výška 544mm

Laserový zavaděč čepů
- přístrojem navrtáme otvory pro kovové čepy při zhotovování děleného sádrového modelu a to paralelně na patřičné místo podle zaměření laserového paprsku

Vakuová míchačka
- umožňuje kvalitní přípravu sádry veškerých zatmelovacích hmot
- obsahuje motorovou vývěru a je v základním provedení vybavena dvěma míchacími nádobami na 250 – 540 ml náplně
- otáčky míchadla 240 otáček/min
- vakuum 70-80 kPa
- nastavitelná doba míchání 30-120 s

Dentální pila
- určená k paralelnímu řezání dentálních sádrových modelů
- je opatřena magnetickým upínačem, pracovním stolkem, odklopným průhledným štítem, osvětlovací lampou, řazacím diamantovým kotoučem
- otáčky vřetena 6000 otáček /min
- hmotnost 13 kg

Malý vibrátor
- pracovní plocha vibrátoru 21x12 cm umožňuje umístit dvě kyvety
- vibrátor je optařen elektronickým regulátorem plynulého nastavení pracovního výkonu a opěrným palcem pro vibrování z ruky
- frekvence vibrací 100Hz
- hmotnost 4 kg

Pákové kleště
- určeny pro odstřihnutí odlitků a usnadňují a urychlují původní rozbrušování
- kleště upevněné dvěma šrouby na pracovní stůl se ovládají pákou
- břit je drážkou v tělese kleští přesně veden proti spodnímu břitu
- břity je možno doostřovat, protože spodní břit je nastavitelný

Digestoř
- umožňuje umístění dvou vypalovacích pecí
- má pantograficky zavěšené přední krycí sklo, které je opatřeno ochrannou fólií
- vyrobena z nerezové oceli s keramickým dnem
- výška 91 cm
- šířka 100 cm
- hloubka 78 cm

Sádrovací stůl
- z hlediska rozměrového a barevného provedení je stůl řešen na základě požadavků zákazníka
- je opatřen lehce pojízdnými zásuvkami na 15 kg sádry a odpadovými otvory včetně nádob na odpad

Artikulátor (MONO Z-132/A)
- lehký duralový artikulátor typu NON ARCON, který vynikl hlavně svou přesností a snadnou ovladatelností
- Benettův úhel 0-15°
- kloubní dráha – 10°+75°
- vzdálenost mezi rameny 115 cm

Vypalovací pec
- programovatelná
- určena pro vypalování dentálních forem před odléváním
- pec je přizpůsobena zvláště pro použití s licím přístrojem
- regulátor teploty umožňuje 9 programů s devíti pracovními segmenty

Ořezávač sádrových modelů
- přístroj slouží k obrušování sádrových odlitků
- mokrý ořezávač je opatřen karborundovým kotoučem a je napojen na přívod a odpad vody
- ořezávač opatřený diamantovým kotoučem umožňuje broušení za sucha
- tento typ ořezávače není napojen na přívod oplachové vody

K+B polymerátor K-493
- umožňuje polymeraci zubních náhrad zhotovených z pryskyřic K+B nebo sotatních materiálů zpracovaných za zvýšené teploty a tlaku
- polymeraci lze provádět ve vodě, glycerinu, páře nebo vzduchu
- regulovaná teplota 20-150°C, přívod tlaku vzduchu 0,6Mpa
- nastavitelná doba polymerace 2-30 min
- vnitřní prostor tlakové nádobky 146 mm- hloubka 114mm

Pískovač
- stolní přístroj s vnitřní recirkulací korundové náplně
- je opatřen odsáváním s odlučovačem a filtrem, vnitřním osvětlením a ručním kohoutem nastavení pískového výkonu
- k manipulaci opatřen oboustranně rukavicemiPravidla bezpečné práce

Práce v protetické laboratoři není vždy spojena s ideálními pracovními podmínkami a laboratoř bývá často rizikovým prostředím.

Ovzduší v laboratoři je znečišťované prachem z brusných, leštících, ale i opracovaných materiálů. Proto je důležité odsávání nejen u leštiček a brusek, ale u každého pracovního místa. Kromě mechanických částic se do ovzduší uvolňují splodiny při polymeraci, sušení, při odlévání a moření. Proto je potřeba dokonalá vzduchotechnika. Špatné odsávání má za následek nejen častá onemocnění horních cest dýchacích, ale i silikózu (zaprášení oxidem křemičitým) a silikatózu plic (zaprášení plic prachem silikátů). Vlivem rozptýleného prachu a dalších chemických látek může docházet k přecitlivělosti (alergizaci) organismu na tyto škodliviny nebo v místě styku s kůží k místnímu toxickému poškození, ale také ke kontaktní přecitlivělosti (alergii).

Při zacházení s ëlektrickými rotačními přístroji musí pracovník dodržovat paltná bezpečnostní opatření, aby předešel různě závažným úrazům.

Protože se v laboratoři pracuje s různě otevřeným ohněm, platí i přísné protipožární předpisy.

Pro práci v laboratoři jsou závazné základní hygienické normy. Zaměstnanci musejí mít dostatek ochranných pracovních oděvů a k dispozici umývárny, šatny, denní místnosti.

Na druhé straně však musí být technik úpučen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také musí být chráněn před infekcí, kterou je možné přenést protetickými výrobky a ordinace do laboratoře. Nejnebezpečnější jsou virové kapénkové infekce, ale i přenos hepatitidy slinami a krví. Stejně tak je třeba myslet na ochranu pracovníků před nákazou virem AIDS: Po protetickém ošetření pacientů s hepatitidou nebo virem AIDS se všechny materiály, které měl pacient v ústech (lžíce, otisky, kosntrukce), přenášejí do laboratoře v uzavřených nádobách a před dalším zpracováním se sterilizují v plynových sterilizátorech. Laboranti používají ochranné zástěry, rukavice, ústenky, brýle nebo štít stejně jako ošetřující personál. Veškerý materiál určený určený ke zničení označujeme zřetelně jako infekční. U ostatních pacientů dezinfikujeme všechny pracovní fáze protetického výrobku 0,2 % roztokem chlorhexidinu. Po 10 minutách pouze alginátové otisky roztokem oplachujeme. Obdobně postupujeme i opačným směrem při transportu pomůcek a výrobků z laboratoře do ordinace, abyl byl chráněn také pacient.

Žádné komentáře:

Okomentovat