Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

27. Zdroje tepla v laboratoři - Protetická technologie

Protetická technologie

Zdroje tepla v laboratoři

1) Bunsenův hořák
• Základní hořák ke spalování zemního plynu, v němž hoří směs plynu se vzduchem typickým plamenem
• Skládá se z několika tepelných vrstev:
o Nejmenší je vnitřní = kuželovitá
o Redukční
o Neutrální spalovací vrstva (má nejvyšší teplotu)
o Oxidační vrstva (povrchová, nehodí se k užití)
• Plamen musí být seřízen tak, aby neutrální zóna zaujímala 1/3 plamene
• Účinnost Bunsenova hořáku zvýšíme, přivádíme-li vzduch pod tlakem
• Max teplota až 1500°C u největších typů

2) Fletcherova pistole
• Plyn v ní spalujeme stlačeným vzduchem
• Užívá se k tavení a spájení nízkotavitelných kovových slitin
• Lze s ní dosáhnout teploty 1200°C

3) Speciální hořáky
• Používají se pro spalování acetylénu s kyslíkem
• Správně nastavený plamen má teplotu až 3000°C

4) Elektrický oblouk
• používá se zcela výjimečně k tavení vysokotavitelných slitin
• skládá se ze dvou uhlíkových elektrod, pracuje s proudem o nízkém napětí a vysoké intenzitě
• oblouk se vytvoří dotykem a následným oddělením obou elektrod

5) přístroje na tzv. bodové sváření
• byly součástí přístroje na tavení elektrickým obloukem

6) přístroje na tavení vysokofrekvenčních indukcí
• jsou nejčastěji užívaným tepelným zdrojem k tavení všech druhů slitin
• slitiny se taví v žáruvzdorném kelímku
• přístroje bývají někdy doplněny zařízením pro tavení pod ochranou atmosférou (např. argonovou)

7) předehřívací pece
• používají se k vyhřívání licích forem
• na nejmodernějších typech lze programovat max teplotu, rychlost, i způsob ohřevu

8) sušící pece
• jsou nařízené na podstatně nižší teploty, než pece předehřívací
• slouží k vysoušení pracovních nebo licích situačních modelů

9) pece na vypalování keramických faset a korunek
• pracují na stejném principu jako pece předcházející
• určíté fáze vypalování probíhá ve vakuu
• moderní typy jsou plně automatické a programovatelné


Licí přístroje

1) odstředivé
• nejrozšířenější a nejspolehlivější
• předehřátá forma se po vytavení slitiny uvede rázem do rotačního pohybu a odstředivá síla do ní vžene kov
• primitivním odstředivým přístrojem je ruční prak
o slitina se taví v licí prohubni
o je celkem spolehlivý, struktura odlitku však není dostatečně kvalitní

2) mechanické
• dokonalejší a vyrábějí se ve velkém množství typů
• vlastní pracovní částí je rotující rameno: na jednom konci má prostor pro vložení vypálené formy a tavícího kelímku, na druhém konci je vyrovnávací závaží
• rotující části přístroje jsou po obvodu kryty válcovým kovovým ochraným prstencem
• nejdokonalejší licí rotační přistroje jsou automatické, užívané nyní pro tavení všech typů kovových slitin
• taví se pod ochrannou atmosférou

3) tlakové a podtlakové
• rozšířeny podstatně méně, u nás se skoro nevyskytují
• strukturu odlitku ohrožuje nebezpečí naplnění tlakem vzduchu nebo plynem, jímž se vhání slitina do formy

Žádné komentáře:

Okomentovat