Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

22. Leštění a leštící prostředky - Protetická technologie

Protetická technologie

Leštění a leštící prostředky

Leštění
= vytvoření hladké, zrcadlově lesklé povrchové plochy, aniž bychom použili nějaké leštidlo, které by utvořilo film na povrchu leštěné protézy
-leštící prostředky jsou buď nejjemnější mleté nebo amorfní prášky, které pomocí leštících nástrojů roztíráme na povrchu kovových nebo pryskyřičných náhrad
-užívané leštící prostředky mohou být tvrdší nebo měkčí než leštěný předmět
-úbytek hmoty při leštění je už jen velice malý – 5um


Používané leštící prostředky

1.Pemza
-ztuhlá láva, tvrdost podle Mohsa má 5-6, pro svojí tvrdost je někdy považována za brusný prostředek
-dodává se jako velmi jemný prášek, který se před použitím mísí s vodou
-složení: Al2O3, SiO2 a oxidy železa, vápníku, magnesia aj.
-používá se na pryskyřici, tvoří přechod mezi broušením a závěrečným leštěním

2.Plavená křída
-získává se z vápníkových skořápek drobných mořských živočichů
-převážně se skládá z CaCO3
-jemně mletá křída se nechá sedimentovat ve vodě, po usazení se voda vypustí a nejjemnější vrchní vrstva se sbírá pro použití k leštění
-používá se ve směsi s vodou k závěrečnému vyleštění pryskyřičných náhrad

3.Oxid železitý
-amorfní hnědočervený prášek získaný stejně jako plavená křídasedimentací, čím tnavší je jeho barva, tím je tvrdší
-je znám pod názvem zlatnická růž
-pomocí vhodného pojiva je upraven do tuhé pasty
-užívá se k leštění zlatých slitin

4.Oxid chromitý
-amorfní prášek zelené barvy ,upravený do tuhé pasty
-používá se k leštění vysokotavitelných slitin stříbra a paladia

Jiné kovové oxidy se u nás k leštění nepoužívají.

Po skončení leštění se musí všechny zbytky leštících prostředků z povrchu důkladně smýt, případně odmastit..

Při úpravě povrchu kovů se příprava před leštěním provádí gumovými nástroji, ale lze použít i pemzy nebo rotační kovové frézy = finýrky. Tlak na povrch musí být minimální. Do vysokého lesku se leští krátkými silnými dotyky leštícího kotouče.

U slitin lze použít k leštění elektrolýza, po níž je vždy nutné dodat náhradě vysoký lesk mechanicky.

Při leštění pryskyřic se doporučuje používat speciálně vyráběné pasty, které lépe chladí povrch než práškové prostředky smíchané s vodou. Obzvlášť opatrně je třeba leštit somopolymerující pryskyřice, které jsou měkčí a vyžadují tedy zvlášť ochranu před teplem vznikajícím při leštěním pryskyřice začínají měknout při 70°C

Žádné komentáře:

Okomentovat