Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

30. Licí technika - Protetická technologie

Protetická technologie

Licí technika

Licí technika
-se nemění, pouze se technologicky a materiálově zlepšuje
-pro získání odlitku musíme splnit tři základní požadavky: mít voskový model protézy, získat podle něj přesnou licí formu a tu v licím přístroji vyplnit vhodnou roztavenou slitinou
-při lití usilujeme o získání co nejpřesnějšího odlitku a musíme se snažit kompenzovat smrštění kontrahujících materiálů
-odlitek by měl být pevný a hustý, bez vnitřních a povrchových defektů
-za optimální přesnost považujeme odchylku 0,1-0,2%

I. Licí forma
-skládá se z licí prohlubně, licích kanálků a případného zásobníku
a)licí prohlubeň
-tvarujeme podle způsobu tavení
-dříve se tavilo v licí prohlubni-historie, dnes tavíme mimo licí prohlubeň v tavícím kelímku ,musí mít tvar kužele
-k vytvoření prohlubně bezpodmínečně použijeme voskový nebo umělohmotný předtvar

HH) b) licí kanálky
-spojují prohlubeň s dutinou pro odlitek a vedou tedy roztavenou litinu do formy
-vytváří se pomocí licích čepů
-průměr kanálků:příliš úzký kanálek omezuje dynamiku vtoku, příliš široký se může předčasně ucpat

c) dosycování ze zásobníku
-je účinné jen tehdy, jestliže tuhnutí ve formě probíhá v pořadí odlitek – vtoková soustava – licí prohlubeň
-model protézy umístíme ve formě mimo tzv. teplotní centrum a licí soustavu naopak do tepelného centra

úprava licí formy:
-označíme si na povrchu formy umístění voskového modelu, aby se dutina odlitku spolehlivě naplnila o došlo k tzv. řízenému tuhnutí (objekt – kanálek – prohlubeň)

připojení čepů:
1. na jednu korunku nebo mezičlen jeden čep
2. čep se doporučuje zapichovat do malé voskové kapičky nanesené na povrch modelu, přechody musí být všude zaobleny
3. čep umístit pod úhlem 45°na nejmohutnějším místě
4. na užších kanálcích musí být umístěn zásobník(kulovitého tvaru), symetricky umístěn na licím čepu, přechody zaobleny

velikost kroužků:
-vybíráme tak, aby od okrajů modelu ke stěnám a ke dnu nebylo více než 8-10mm
-kroužek vyložíme vrstvou žáruvzdorného papíru =azbestový=keramický papír
-papír lehce navlhčíme ,aby neodsával vodu z formovací hmoty

zatmelení:
-provedeme formovací hmotou připravenou dle návodu
-zatmelujeme ihned po sejmutí voskového modelu z pracovního modelu a pořádném odmaštěním
-během 40-60min formovací hmota ztuhne a proběhne expanze po tuhnutí


II. Vyhřátí formy a odlití
a) po ztuhnutí formovací hmoty odstraníme předtvar licí prohlubně
b) formu uložíme do předehřívací pece a zvolna zahříváme na 200°C
c) forma je vysušená po 30min.
d) pokračujeme ve vyhřívání: u sádrových hmot do 700°C
u fosfátových hmot do 900-1000°C

Překročením vypalovací teploty ohrožujeme strukturu odlitku porozitou a rozměry odlitku!!!

e) vypalování nikdy nepřerušujeme, protože tím ohrožujeme pevnost formy
f) po dosažení požadované teploty co nejrychleji vložíme formu do licího přístroje, roztavíme slitinu a odlijeme
g) zlaté slitiny tavíme pod tavidly, chromkobaltové bez tavidel, ale pokud možno pod ochrannou atmosférou
h) odléváme bez prodlení, ihned po dosažení licí teploty (poznáme podle zaoblení povrchu a případného zrcadlení u zlatých slitin = oko)

-na vzduchu forma rychle chládne a jakmile ztratí nálitek tmavočervenou barvu, je možné dokončit chlazení ve vodě, tím získáme změkčený odlitek, který musíme po vypracování tepelně vytvrdit
-při pomalém chládnutí dostaneme odlitek vytvrzený


III. Odlévání velkých odlitků
1) odléváme-li konstrukce ČSN, postupujeme jinak
2) model konstrukce se vytváří na licím modelu a s ním se také zatmeluje
3) pro zhotovení licí soustavy používáme čepy o síle kolem 3,5mm, které vycházejí ze společného licího kanálku
4) licí kanálek je středem patrové klenby horního nebo středem báze dolního licího modelu
5) vyhřívání velké licí formy trvá asi 2 hodiny

Žádné komentáře:

Okomentovat