Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

26. Izolace a izolační prostředky - Protetická technologie

Protetická technologie

Izolace a izolační prostředky


Izolace → slouží k zabránění spojení nebo vzájemného ovlivnění dvou látek, které se v průběhu výroby náhrady dostanou do těsného styku.

Izolační látky
• působí jako separační prostředek, jako ochranné látky a jako látky zajišťující hladký povrch
• Také brání přestupu energie (tepla) z jednoho prostředí do druhého
• Nejlépe izolují v silné vrstvě, ale je nutné, aby se izolační prostředek projevil už v nejtenčí vrstvě
• Funkce se uplatní tehdy, když se buď vsákne do povrchu izolovaného materiálu a mechanicky ulpí na jeho povrchu nebo když dojde k chemické reakci mezi izolačním prostředkem a izolovaným materiálem.

Izolaci provádíme v následujících pracovních fázích:
1) izolace sádrových otisků (před zhotovením situačního modelu)
• Nejužívanější a nejúčinnější způsob je ponoření otisku do nádoby se studenou vodou (nikdy ne pod proud vody)
• Vodný či lihový roztok mýdla, vodní sklo, alginátové roztoky nebo talek

2) izolace sádrové formy před lisováním pryskyřičného těsta
• Brání pronikání vodní páry a vlhkosti z formy do pryskyřičného těsta, opačným směrem úniku dosud volného monomeru z pryskyřičného těsta do formy
• Zajišťuje hladký povrch náhrady a snadné oddělení protézy od formy po polymeraci
• A) nejlepší by byla cínová folie o tloušťce 0,05mm, ale její adaptace je obtížná, proto se nepoužívá
• B) nejužívanější jsou tekuté prostředky na alginátovém základě
o Povrch sádry musí být dokonale zbaven mastnoty z modelovacího vosku
o Alginátový roztok se nanáší na suchou, vlažnou formu
o Na studeném povrchu prostředek hůř drží
o Účinek se zvýší druhým nátěrem, který provádíme po úplném zaschnutí
o Tloušťka vrstvy je 2-12 µm
o Nevýhoda je jen relativní oddělovací vrstva a pro vodu nebo vodní páru částečně propustný
o Zlepšení dosáhneme kombinací dvou izolačních prostředků (horké plochy se potřou 25% roztokem chloridu vápenatého a po zaschnutí se provede alginátová izolace)
o Bezpodmínečně musíme uchránit spodní plochy zubu
o Při zasychání stavíme kyvety na bok, aby mohl odtéct případný přebytek roztoku (→šedavé okraje kolem umělých zubů)
o Ihned zpracovat kyvetu→ povrchní vrstva alginátu je hydroskopická a po zvlhnutí ztrácí izolační účinek
o Isodent

3) izolace silikonovými hmotami
• Při výrobě snímatelných protéz→ lepší reprodukce a snazší očištění prostor okolo zubů
• Nanáší se na krčky a zvenčí se zasype ostřivem→ retence
• Nesmí se potřít alginátovým roztokem
• Dentaflex- lak

4) izolace pracovního simulačního modelu
• Před zhotovením voskových modelů fixních náhrad
• Zabrání přilepení nahřátého vosku a dovolí sejmout hotový model
• Pokud se nepoužije vyráběných preparátů, stačí potření saponátem

5) izolace modelu při zhotovování prysykřičných plášťových korunek volnou modelací
• Buď adaptací cínové folie (vytvoříme čepičku) nebo použitím separačních roztoků

6) izolace před adaptací šelakových destiček
• Stačí důkladné prosáknutí modelu studenou vodou (ponořením)

7) izolace při zhotovování pomůcek ze samopolymerující prysykřice
• Buď cínovou folií nebo alginátovým roztokem

8) izolace při prvním lisování (při lisování pryskyřice do formy)
• Mezi oba díly vložíme list celofánu→ dovolí rozevřít kyvetu

9) barevná izolace
• U kovových konstrukcí fixních náhrad před modelací pryskyřičných faset
• Nanesení Conaloru

Žádné komentáře:

Okomentovat