Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18. Konfekční umělé zuby, druhy, mužské a ženské znaky - Protetická technologie

Protetická technologie

Konfekční umělé zuby, druhy, mužské a ženské znaky

Umělé, konfekčně zhotovené zuby, jsou určeny k umisťování do rozsáhlejších náhrad – ČSN a celkové náhrady.

V současnosti existují dva typy protézních zubů:
§ keramické
o Pro frontální úsek tzv. Kramponovy podle vyčnívajících kovových čípků sloužících k profilaxi v bazální hmotě náhrady.
o Pro laterální úsek tzv. diatorické a v bázi náhrady jsou zakotveny pomocí podsekřivé dutiny na spodní straně.
§ Keramické zuby vynikají estetikou, ale v porovnání s pryskyřičnými mají řadu nevýhod :
- Abraze antagonistů (u přirozených zubů může být výrazná)
- Přenos ŽT je rigidní – snazší přetížení alveolární kosti
- Vazba k bazální pryskyřici je pouze mechanická
- Materiál je křehký a lomivý
- Složité úpravy barvy a tvaru
- Opravy jsou náročnější
- Jsou možné zvukové fenomény v čelisti
- Cena

§ Pryskyřičné
§ Nevýhody:
- Výrazná abraze
- Způsob snížení výšky skusu
- Výrazně mění okluzní reliéf

§ Vyrábí se z pryskyřičného těsta modifikací způsobu užívaného v laboratořích. Postup je pro tovární výrobu upraven tak, že se do kovových forem nanáší polymerní prášek, vlhčí se monomerem, po uzavření formy se předehřívá a pak polymeruje při vysoké teplotě 160 – 200°C pod tlakem.

§ Díky továrnímu zpracování jsou umělé zuby kvalitnější než korunkové prysykřice zpracované v laboratoři. Dodávají se v garniturách buď zvlášť frontální a laterální nebo kompletní tzv.osmadvacítky pro obě totální protézy najednou, v odpovídajích tvarech, barvách a velikostech. Každá sada nese označení tvaru a barvy.


Estetická pravidla pro výběr umělých zubů

1) obecná pravidla (znaky pohlavně nespecifické)
o U starších lidí má být při mírně otevřených ústech viditelná incizální část frontálních zubů pouze 1-2 mm. U pacientů dlouhodobě bezzubých bude incize probíhat s dolním okrajem horního rtu. Vzdálenost křídel nosu odpovídá šířce frontálního úseku od pravého k levému hrotu špičáku. Laterální část labiální plochy špičáku nemá být při úsměvu viditelná - tak zajistíme bukální koridory. To jsou tmavé trojúhelníky v ústních koutcích. Zakřivení řezací hrany velkých a malých horních řezáků odpovídá tvaru nosní báze. Dolní frontální zuby se mají mírně překrývat.

2) konkrétní pravidla (znaky pohlavně specifické)
a. Mužské - prominující špičáky, zahrocené řezací hrany. Frontální zuby v horní a ve střední třetině mají větší objem.
b. Ženské - světlejší velké řezáky, zaoblené řezací hrany, největší objem je v dolní třetině zubu. Gingiva se modeluje slznou technikou a následně se prokresluje.

Volba zubů laterálního úseku
- závisí na zvolené okluzní a artikulační koncepci. Cíl je přenos žvýkacího tlaku kolmo na alveolární výběžek.
Toho lze dosáhnout pouze pomocí individuálních parametrů pro stavění zubů :
● zuby jsou širší jako alveolární hřeben
● v nejhlubším místě alveolárního hřebene stavíme první dolní molár – centrum žvýkací síly
● stavění zubů na vzestupné části alveolárního hřebene se má vyhnout šikmým rovinám
● tři tzv. jednotky na kvadrant dostačují pro funkci
● lingvalizace kontaktu laterálních zubů umožňuje stavění zubů bez omezení prostoru pro jazyk
● každý laterální zub musí mít autonomní žvýkací stabilitu
● zatížení jednoho zubu laterálního úseku nesmí vést ke ztrátě retence náhrady
● umělé hrbolkové zuby je nutno takto upravit nebo použít Gerbrovy kondiloformní zuby.

Okluzní koncepce
oboustranně vybalancovaná okluze :
Gerbrovy koncepce stavění umělého chrupu
Kalotovo stavění zubů
FGP koncepce - zajišťují oboustranně vybalancovanou okluzi
Stavění podle Waltera a Eichnera
jednostranně vybalancovaná okluze :
špičákové vedení
skupinová vedení

Žádné komentáře:

Okomentovat