Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

37. Hydrokoloidní hmoty agarové a alginátové - Protetická technologie

Protetická technologie

Hydrokoloidní hmoty agarové a alginátové


AGAROVÉ ALGINÁTOVÉ
(termoplastické) (chemoplastické)

• společným základem koloidní roztoky
• jejich disperzním prostředím je voda
• látky rostlinného původu, ve vodě bobtnají
• za určitých podmínek jsou schopné přejít z tekutého stavu SOL na pružný stav GEL, pokud z tohoto stavu jdou zpátky přeměnit z GEL na SOL = reverzibilní, pokud ne = ireverzibilní

AGAROVÉ HMOTY
• pružné hmoty, využití jak v ordinaci, tak v laboratoři
o ordinační užití → složité, nákladné
o v laboratoři → používají se k tzv.dublování,kterým získáváme licí model z formovací hm.

SLOŽENÍ:
• 75% voda
• 10% agar→ derivát galaktózy, získává se z mořských řas, rozpuštěním ve vodě vznikne hydrosol, po ochlazení gel
• 7% glycerin → ovlivňuje vysychání
• 8% kaolin

VÝROBA:
• ke ztekucení dochází po zahřátí na 95°C, želatina ve 40°C
→ hysterezer (teplotní rozdíl)
• syhereze = vysychání
o zabraňujeme umístění do vlhkého prostředí
o tavíme v termoplastických zásobnících (mikrovlnná trouba)
• k urychlení procesu → nakrájíme, nastrouháme; zahřejeme na 95°C, ochladíme na 55°C; před dublováním namočíme model do teplé vody →umožní lepší zatékání hmoty; po ztuhnutí a vyjmutí vznikne otvor → licí model.
• Dublaga (Dental), Geloform (Degussa)ALGINÁTOVÉ HMOTY (ireverzibilní hmoty)
• univerzální otiskovací materiály tuhnoucí chemoplasticky
o otiskování bezzubých i ozubených čelistí
o orientační otisky
o otisky u částečných náhrad

SLOŽENÍ, VÝROBA:
• základem pro výrobu jsou algináty = sodné, draselné soli kyseliny algové (připomíná škrob) → kyselina se získává z buněčných stěn červených a hnědých mořských řas
• podstata tuhnutí :
o přidáním vápenatých solí CaSO4 přejde roztok alginátu sodného v nerozpustný gel = alginát sodnovápenatý
o reakce je rychlá – zpomaluje se fosforečnanem sodným
o nejprve se vytvoří roztok alginátu sodného, rozpouštějící se síran vápenatý reaguje s fosforečnanem → po jeho spotřebování teprve vzniká alginát sodnovápenatý.
→Algináty
• vyrábí se ve formě prášku, který se mísí s vodou (poměr udává výrobce)
• prášek sypeme do vody
• směs obsahuje:
o alginát sodný 15%
o síran vápenatý 15% (sádrovec)
o fosforečnan sodný 3%
o 60% plniva → kaolin, křemelina
• ochucen, parfémován.
• dodávají se v neprodyšně uzavřených nádobách (ochrana před vzdušnou vlhkostí),
nebo v pytlích, v sáčcích pro jeden otisk
• snadno se mísí → nutno protřepat!
• balení obsahuje 2 odměrky → jedna na vodu, druhá na prášek

VLASTNOSTI, POUŽITÍ:
• pružný gel, pevný, ale v omezené míře
→pružnost je omezena hodnotou tzv. trvalé deformace – závisí na množství vody (čím více vody, tím měkčí gel→ deformace)
• omezená je i pevnost → při snímání podsekřivých míst se trhá
• reprodukční schopnost je horší než u elastomerů nebo agarů
• objemová nestálost otisku je hlavní nevýhodou těchto hmot
• na vzduchu se vypařuje z otisků voda – vysychají (objem se zmenšuje)
• kontrakci nelze zamezit lze ji pouze zmírnit (igelitový sáček nebo uzavíratelná nádoba s vlhkým mulem, někteří výrobci dodávají speciální transportní nádoby)
! otisk nutno zpracovat neprodleně během několika minut, nejdéle do 30 minut !
! neponořovat do vody !
• mísíme v kelímku lopatkou, aplikujeme v otiskovacích lžících (konfekčních perforovaných nebo v individuálních)
• modelovým materiálem je sádra.
• Ypeen (Spofadental), Deguprint (Ögussa), Palgat (Espe)
→k otiskování protilehlých čelistí, pomocný otisk

Žádné komentáře:

Okomentovat