Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

43. Způsoby zpracování PMMA, lisovací technika - Protetická technologie

Protetická technologie

Způsoby zpracování PMMA, lisovací technika


Polymerační reakce je exotermická.
Lze ji zahájit:
• zahřátím (teplem polymerující pryskyřice)
• chemickými iniciátory (rychle polymerující)
• ozářením světlem (světlem polymerující)
• působením mikrovln (mikrovlnná polymerace)

způsoby zpracování Metylmetakrylátů
1)Lisovaní
§ Korunkové teplem polymerující
• Zpracování analogické-voskový model,sádrová forma .. (SUPERPONT)
• Užití -pryskyřičná korunka,provizorní můstky

Lisovací technika
Pracovní postup:
1) zhotovení modelu :
-pracovní situační model - pro totální protézy z kamenné sádry
- pro částečné protézy a prysk.korunky ze stounu
- dodržujeme poměry
-voskový model protézy- musí být vymodelován co nejpřesněji a s hladkým povrchem
minimální povrchové úpravy protézy
2)zhotovení formy :
- používáme 4-dílné kyvety –uvnitř lehce naolejujeme - usnadnění dekyvetování
-ke zhotovení formy bychom měli požít kamennou sádru ,ale pro usnadnění dekyvetování ji můžeme smíchat s alabastrovou

Dva způsoby kyvetování :
- na val –obtížnější
- obrácené kyvetovéní –jednodušší ,ale hrozí nebezpečí zvýšení skusu ,protože těsto vniká mezi díly kyvety

-před zhotovením horního dílu musíme dolní díl naizolovat –používáme vodní sklo nebo talek
-sádra nesmí přesahovat na kovové okraje kyvety

3)Odstranění vosku z formy
- nahřejeme kyvetu asi 5 min. ve vodě horké 90ºC – nikdy ne vařící (vosk by vnikl do sádry a znemožnil by její izolaci)

4)Izolace sádrové formy před cpaním těsta
-má tři významy:
a) brání pronikání vodní páry a vlhkosti z formy do pryskyřičného těsta
b) brání pronikání volného monomeruz pryskyřičného těsta do formy
c) zajišťuje hladký povrch náhrady a snadné oddělení protézy od formy


- musíme pečlivě očistit spodní plochy zubů
- naizolovanou formu nenecháváme dlouho stát - ztráta izolační schopnosti (izol.prostředky jsou hydroskopické-přijímají vodu

5)Cpání pryskyřičného těsta
-v poměru 1:3 (monomer:polymeru)
-podíl monomeru ve směsi má vliv na:
a) kontrakci při polymeraci
b) pružnost
c) modul elasticity
d) pevnost
e) množství zbytkového monomeru v hotové protéze
-čím více monomeru, tím větší bude a, b, e
-směs krátce promícháme do homogenní konzistence
-zakrytou nádobku necháme 10-15 min odstát
-monomer se postupně zahušťuje bobtnajícím práškem
-těsto nabývá plasticity a ztrácí lepivost
-těsto se nelepí na nástroje a dá se z nádobky vyjmout v kuse = správná konzistence pro cpaní
-při kyvetování na val je cpaní těsta obtížné-těsto musíme pod umělými zuby protlačit do vestibulárních patrií formy
-při obráceném kyvetování vložíme těsto ve tvaru silného válečku do dílu kyvety s umělými zuby a lehce tlakem prstů přes folii rovnoměrně rozdělíme po celé ploše
-pryskyřičné zuby musí být před cpaním těsta bezpečně zbaveny vosku a izol.prostředků-spodní plochy zdrsníme brouskem a lehce zvlhčíme monomerem - pevnější spojení s bazální pryskyřicí

6)Lisování
-má splnit požadavky:
a)zcela vyplnit formu
b)odstranit přebytky pryskyřice
c)odstranit vzduch obsažený v těstu
d)slisováním těsta zabránit porozitě
-poprvé lisujeme přes navlhčený celofán nebo polyetylenovou folii,abychom mohli zkontrolovat vyplnění formy a odstranit přebytky těsta! - nedodržení = zvýšení skusu
-zvolna zvyšujeme tlak
-závěrečné lisování bez folie se může provést rychleji do bezpečného dotyku obou polovin formy kovovými okraji
-po lisování formu dáme do třmene-vhodné jsou třmeny,se kterými se kyveta vkládá do lisu, a které se ještě v lisu utáhnou
-chyby při lisování:
a)málo prysk.těsta ve formě
b)příliš brzo slisované těsto
c)rychlé slisování

7)Klasická Kulzerova polymerace
- Probíhá ve vodní lázni 2-3l vody na jednu kyvetu.
- Kyveta musí být izolovaná od stěn.
- Studenou lázeň zvolna zahříváme na 60-70 st.C,udržujeme půl až hodinu při 73 st. je kyveta homogenně prohřátá.
- Přívod tepla zvýšíme až dosáhneme 100st.C,které udržujeme půl hodiny.

8)Dekyvetování-vypracování a vyleštění
-dekyvetovíní hotové protézy provádíme nenásilně
-při mechanickém opracování se vyvarujeme přílišného tlaku a vysokých otáček
-k závěrečnému očištění,poleštění nesmíme v žádném případě pouřít organických rozpouštědel(líh,benzín) - mikroskopické popraskání povrchu2)Volná modelace

§Korunkové pryskyřice K+B pro přímou modelaci
• Modelace přímo na modelu nebo k fazetování kovové konstrukce náhrad.
• Obsahují vysoko vroucí komonomer k prodloužení zpracovatelnosti.
• Hmota nestéká z modelu a nevysychá.
• Přidáním mletých skel je zvýšena mechanická odolnost a zlepšeny optické vlastnosti.3)Lití

§ Licí pryskyřice
• Kvalita podobná rychle polymerujícím
• náhrady jsou méně odolné a přesné
• Zpracování vyžaduje speciální vybavení,formy jsou z agaru nebo jiných spec. hmot.
• Způsoby lití : volné,odstředivé, injekční,vakuové.
Injekční technika - polykarbonáty a některé vinylové polymery.

§ Chemoplastická metoda litím
• Polymerace - 30 min., t=40-45 st.C,tlak 0,3-0,6 MPa
• Způsoby lití pryskyřic: volné,odstředivé, injekční,vakuové
• optimální mísící hmotnostní poměr pro SUPERACRYL je 2,4g prášku:1 g tekutiny. Objemový poměr -3:1 .

Žádné komentáře:

Okomentovat