Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

31. Příčiny vzniku závadných odlitků - Protetická technologie

Protetická technologie

Příčiny vzniku závadných odlitků

Defekty odlitku a jejich příčiny

Chyby, až od pracovní fáze, v níž máme dokončeny voskový model protézy můžeme rozdělit následo

1.Deformace tvaru odlitku:
- má příčinu zpravidla, v deformaci voskového modelu (vnitřní pnutí vosku)
- nebo ji muže zavinit veliká expanze při tuhnutí vosku (na to musí výrobce myslet)

2.Nepravidelnost povrchu:
- souvisí se zatmelovací technikou, na povrchu se mohou odlít bublinky po špatném odmaštění, nebo po použití řídké, nesprávně nanesené formovací hmoty (přebytek vody se vyloučí a odlije se ve formě nepravidelných hřebínků)
- z řídké a prudce zahřívané hmoty (nebo dosud neztuhlé) jsou odlitky ve tvaru zástěrek
- příliš řídká forma je porézní, příliš tuhá se nedá zkondenzovat
- dlouhé vypalování je přehřátá litina-zhrubnutí povrchu
- povrchoví defekt způsobí i úlomky for. hmoty nebo špatně vedená licí soustava
- poměr vody a prášku musí být podle výrobce- přesný

3.Porozita:
- muže být uvnitř i pod povrchem
- vnitřní- odlitek oslabuje, není patrná do té doby než výrobek praskne nebo se prokouše
- způsobené buď kontrakcí při tuhnutí nebo plynovými inkluzemi
- 2 typy porozity
a)kontrakční defekty:
-nazývané lunkry
-drobné cipaté dutinky v místech, která tuhnou naposled
-obvikle v místech připojení čepu
-ochrana- dosycení a využití tepelného centra formy
-mikroporozita- celý odlitek prostoupne drobnými
defekty
- příčina- nízká licí teplota
-Povrchová porozita- souvislá vrstva sférických dutinek
pod povrchem
- příčina- vysoká teplota hmoty a
taveniny

-b)plynová porozita:
- nesprávné dlouhé tavení, plamenem a nadbytkem vzduchu,
- přehřátí taveniny nebo užití boraxu s krystalovou vodou –
- pohlcení plynu a uvolnění drobných bublinek
- u vysokofregvenční indukce nebezpečí zmírněno (uvědomit
- si náchylnost některých kovů na pohlcování kyslíku a vodíku)
- nejčastější výskyt u přepalování (opakovaném) nálitků

4.Neúplný odlitek
-nedostatečné odvzdušnění formy při málo průlinčité formě, při krátkém působení
odstředivé síly (ruční lití) nebo zpětný tlak za stejných příčin
-špatná eliminace vosku z formy – neumožnění odtoku vosku, kdy spoléháme na jeho vypálení

Ve všech případech má odlitek neostré zaoblené okraje, vosk způsobí jejich nápadný lesk

Žádné komentáře:

Okomentovat