Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

40. Licí forma, její vyhřátí a odlití - Protetická technologie

Protetická technologie

Licí forma, její vyhřátí a odlití


Licí forma
- skládá se z licí prohlubně,licích kanálků a případného zásobníku

a. Licí prohlubení
- tvarujeme podle způsobu tavení
- při tavení v licí prohlubni musí mít prohlubeň tvar polokulovité misky
- tavíme-li mimo licí prohlubeň v tavícím kelímku, musí mít tvar kužele
- K vytvoření prohlubně Bezpodmínečně použijeme předtvar(vosk, umělá hmota)

b.Licí kanálky
- spojují prohlubeň s dutinou pro odlitek a vedou tedy roztavenou litinu do formy
- vytváří se pomocí licích čepů
- průměr kanálků: příliš úzký kanálek omezuje dynamiku vtoku, příliš široký se může předčasně ucpat

c. Dosycování ze zásobníku
- je účinné jen tehdy, jestliže tuhnutí ve formě probíhá v pořadí odlitek-vtoková soustava-licí prohlubeň
- model protézy umístíme ve formě mimo tzv.tepelné centrum a licí soustavu naopak do tepelného centra


Úprava licí formy:
- označit si na povrchu formy umístění voskového modelu, aby se dutina odlitku spolehlivě naplnila a došlo k tzv. řízenému tuhnutí(objekt-kanálek- prohlubeň)

Připojení čepů:
1. na jednu korunku nebo mezičlen jeden čep
2. čep se doporučuje zapichovat do malé voskové kapičky nanesené na povrch modelu, přechody musí být všude zaobleny
3. čep připevnit pod úhlem 45°

Velikost kroužku:
- vybíráme tak, aby od okrajů modelu ke stěnám a ke dnu nebylo více než 8-10mm
- kroužek vyložíme vrstvou žáruvzdorného papíru, silného asi 1 mm,který umožní expanzi formovací hmoty
- papír lehce navlhčíme aby neodsával vodu z formovací hmoty

Zatmelení:
- provedeme formovací hmotou připravenou podle návodu
- zatmelujeme ihned po sejmutí voskového modelu z prac. modelu a pořádném odmaštění
- během 40-60 minut formovací hmota ztuhne a proběhne expanze po zuhnutí


Vyhřátí formy a odlití

1. po ztuhnutí formovací hmoty odstraníme předtvar licí prohlubně
2 .formu uložíme do předehřívací pece a zvolna zahříváme na 200°C (nemáme-li zvláštní pec, začínáme formu vyhřívat ve vypalovací peci při otevřených dvířkách)
3.forma je vysušená po 30min
4.pokračujeme ve vyhřívání: u sádrových hmot do 700°C
u fosfátových hmot do 900-1000°C

Překročením vypalovací teploty ohrožujeme strukturu odlitku porozitou a rozměry odlitku!

5. vypalování nikdy nepřerušujeme, protože tím ohrožujeme pevnost formy
6. po dosažení požadované teploty co nejrychleji vložíme formu do licího přístroje, roztavíme slitinu a odlijeme
7. zlaté slitiny tavíme pod tavidly,chromkobaltové bez tavidel,ale pokud možno pod ochrannou atmosférou
8. odléváme bez prodlení , ihned po dosažení licí teploty( poznáme podle zaoblení povrchu a případného zrcadlení u zlatých slitin)

-na vzduchu forma rychle chladne a jakmile ztratí nálitek tmavočernou barvu,je možné dokončit chlazení ve vodě, tím získáme změkčený odlitek,který musíme po vypracování tepelně vytvrdit

- po pomalém chladnutí dostaneme odlitek vytvrzený

Odlévání velkých odlitků
1. odléváme-li konstrukce částečných sním.protéz, postupujeme jinak
2. model konstrukce se vytváří na licím modelu a s ním se také zatmeluje
3. pro zhotovení licí soustavy používáme čepy o síle 4mm, které vycházejí ze společného licího kanálku
4. licí kanálek je středem patrové klenby horního nebo středem báze dolního licího modelu
5. vyhřívání velké licí formy trvá až 2 hodiny

Žádné komentáře:

Okomentovat