Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

38. Vosky, druhy, složení, vlastnosti - Protetická technologie

Protetická technologie

Vosky, druhy, složení, vlastnosti

-slouží k zhotovení náhrady (obejdeme se bez nich jen při použití plastických hmot k volné modelaci nebo u keramiky)
-použití vosků musí být bezchybně sladěno s formov. hmotou v návaznosti na další materiály (Fixakryl, keramický papír, …)

Hlavní požadavky
-snadné uvedení do plastického stavu, kvůli formování do určitých tvarů
-podržet si svůj získaný tvar beze změn (i objemu)
-barva kontrastní s barvou modelu
-beze zbytku spalitelné

Obecné požadavky voskových směsí
-při laboratorní teplotě jsou pevné až křehké
-změkčují se při teplotě 30-50°C, tají při 50-90°C
-roztavené mají malou viskozitu a nejsou vláknité
-mají krystalickou strukturu
-jsou lehce leštitelné
-spalitelné prakticky beze zbytku


A) Dělení vosků
a)podle použití
-vosky na fixní protetiku
-vosky na snímací protetiku
-vosky na pomocné účely(k vykrývání podsekřivých míst, ke zhotovení licí
soustavy, k lepení a na izolaci)

b)podle technologických postupů
-frézovací
-modelovací
-vosky na namáčecí techniku
-voskové prefabrikáty
-vosky cervikální(na krčkové uzávěry u korunek)

c)podle tvrdosti
-měkké
-tvrdé
-velmi tvrdé

d)podle původu
-přírodní(rostlinné-karnaubský ,živočišné-včelí vosk ,lanolin, minerální-
parafinky, ozokerit, cerezín)
-syntetické


B) Složení
-parafín :základní součástí voskových směsí, který po ochlazení tuhne v pevnou krystalickou hmotu se značnou kontrakcí 11-15objem. %
-ozokerit a cerezin :používá se ke zlepšení vlastností parafínu (zvyšuje bod tání)
-monntání a karnaubský vosk :zvyšuje tvrdost a bod tání
-včelí vosk :změkčuje a zvyšuje lepivost
-většina vosků má po ztuhnutí krystalickou strukturu

Protetické druhy vosků
a)modelovací vosk (základem je parafín a včelí vosk)
b)licí vosk (parafín a karnaubský vosk)
c)lepící vosk (parafín a kalafuna)


Modelovací vosk
-používá se nejen k modelaci ,ale i k řadě pomocným úkonům
-typ1 –zimní vosk, měkčí, označení W
typ2 – letní vosk, tvrdší, označení S
-neměl by mít expanzi větší než 0,8%
-vosk se vyplavuje horkou vodou nejčastěji se saponátem(beze zbytku)
-vyrábí se formou destiček, po změkčení by měli zůstat homogenní, nelepí se, nepraskají, dají se odříznout, jsou hladké, barva světle růžová až tmavě fialová

CERADENT
-už se navyrábí s označením W a S, změnilo se označení Ceradentu W na 1, z Ceradentu S na 2 a z pomocného na 3
Ceradent 1
-měkký vosk, určen k modelaci vestibulárních okrajů, voskových modelů SN, okluzní otisky, fazetování v kyvetě
-nikdy pro stavení zubů do protéz, protože při delší práci nezabrání deformaci modelu !!!!!!!!!

Ceradent 2
-středně tvrdý vosk pro voskové modely SN za běžných teplot v prostředí

Ceradent 3
-na voskové modely SN za vysoké teploty v prostředí

-vosk by neměl mít expanzi větší než 0,8%
-vosk se vyplavuje horkou vodou nejčastěji se saponátem(beze zbytku), barvivo vosku nesmí zabarvit sádru ani umělé zuby
-vyrábí se formou destiček, po změkčení by měli zůstat homogenní, nelepí se, nepraskají, dají se odříznout, jsou hladké, barva světle růžová až tmavě fialová


Licí vosk
-dělí se na:
typ 1 – licí vosk pro přímou techniku = v ordinaci (český výrobek)
typ 2 – inlejový vosk pro nepřímou techniku = v laboratoři (dovážíme)
vosky pro ponořovací techniku
cervikální vosky
korunkové, okluzní vosky, na vytyčovací techniku
-plasticity dosahují od 45°C, mají expanzi 0,2-0,6%
-po zahřátí by se měli dobře formovat, po ochlazení seříznout do ostré hrany, neměli by praskat, štěpit se, mají tmavou barvu, jsou měkké až velmi tvrdé(zvlášť tvrdé vosky se používají pro frézování)
-při nanášení nepřehřívat, nanášet jedním tahem za pomocí nožů(nad plamenem nebo elektrickým nožem)
-vypalují se z formy beze zbytku
-výroba ve formě: tyčinky, bločky, folie ,lancety, …., většinou tmavě zbarvené
-př. Dental-Cerin

Voskové prefabrikáty
-některé musíme individualizovat, mají široké použití
-pro adaptování mírně lepivé, ke spojení a domodelování se užívá vosk stejného složení
-předtvary pro snímací a fixní protetiku
-u ČSN z licích vosků :retenční mřížky, voskové třmeny, dráty ,ploténky
-ve fixní protetice: předtvary celoplášťových korunek, žvýkací plošky, retenční rámečky pro fazety, voskové mezičleny pro fazetování, předtvary licí soustavy,
-je potřebný velký tvarový a rozměrový sortiment

C) Vlastnosti
Objemové změny
-vosk při zahřátí zvětšuje svůj objem=expanduje a při ochlazení se smršťuje=kontrakuje
-mají velký koeficient tepelné roztažnosti – voskový model musíme ihned po sejmutí z modelu zatmelit
-při tuhnutí roztaveného vosku dochází zpočátku k velké kontrakci, která se časem tuhnutí stále zmenšuje, ale probíhá dál, i když vosk je už tuhý, mezi 40 a 20°C je kontrakce některých směsí až 5%
-vlivy na uplatnění kontrakce má i použití izolačního prostředku

Tok vosku neboli plasticita vosku
-voskový model musíme před sejmutí ochladit, aby nedošlo k deformaci

Deformace voskového modelu
-vlastní deformace je závislá na čase a teplotě
-nemůžeme-li voskový model ihned po vymodelování zatmelit, musíme ho uchovat v chladnu
-vnitřní pnutí lze snížit, prohřejeme-li vosk před modelací v termostatu na 50°C 15min
-deformace snižuje i homogenně roztavený vosk v termostatickém zásobníku při ponořovací technice

Tvárlivost a pevnost vosků (plasticita a elasticita)
měření tvrdosti: metoda podle Shorea: většinou se uvádí pevnost v tlaku
-pevnost vosků závisí na průběhu krystalizace a její rychlosti

-další druhy vosků:
lepící vosky
-ke slepování protéz při opravách, sádrových otisků nebo kovových dílců před spájením
-složení: včelí vosk nebo parafín + kalafuna nebo damarová pryskyřice
-vysoká lepivost při zahřátí, po ochlazení tvrdá, křehká
-smrštění při ochlazení mezi 40-30°C o 5%
-při spájení musí beze zbytku shořet – zbytek max. 0,2% popela

vosky k blokování
-používají před dublováním, povrch se upraví na paralelometru

vosky ke zjišťování okluzních kontaktů
-po nanesení na okluzní plochy prokousneme v místě předčasného s antagonisty a umožní provést zábrus

otiskovací vosky
-k otiskování bezzubých čelistí nebo jejich úseků, k funkční modelaci okrajů individuálních lžiček nebo k okluzní otiskům
-ve 3 konzistencích: tuhý nebo střední(na úpravu indiv. lžiček)
měkký(na registraci slizničního reliéfu)

vosky k rámování otisků bezzubých čelistí
-silná vlákna nebo pásky

plasty (některé prefabrikáty obsahující syntetické materiály)
-tepelné formování plastů
folie, tenké destičky=termoplasty- základní čepičky pro celokovové destičky, fazety, dočasné dlahy, individ. Lžičky, beze skusových šablon
-nahřátá folie se na model formuje pod tlakem vzduchu nebo pomocí vakua

adapta systém
-méně přesný, pro modelaci korunek
-folie se nahřeje nad plamenem a model preparovaného zubu se vtlačí do nádoby se silikonovým tmelem

vosky pro domodelování

Vytyčovací technika
bílý vosk
-nejtvrdší s vysokým obsahem plastů a vyšším bodem tání, použití: na ostrou modelaci, při strojním obráběním voskových modelů=frézování

červený vosk
-bod tání 60-65°C s prodlouženým bodem skápnutí, použití:domodelování okluzních ploch, bodů kontaktů, spojování prefab. celků

modrý vosk
-použití: modelace ging. u, inlejí a spojování větších prafab. celků

zelený vosk
má nejnižší kontrakci, použití: spojování větších prafabrikátů, vtokového systému

hnědý vosk
-nejměkčí s bodem tání 65-70°C, má zkrácený bod skápnutí, použití: vykrytí podsekřivých míst, konečné vyartikulování žvýkacích plošek

Žádné komentáře:

Okomentovat