Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

41. Stomatologické druhy sádry - Protetická technologie

Protetická technologie

Stomatologické druhy sádry


Sádra: - univerzální pomocný materiál ,patřící do skupin otiskovacích modelových a formovacích
-v dnešní době především jako materiál ke zhotovení všech typů situačních modelů a k výrobě lisovacích forem na zpracování korunkových bazálních pryskyřic

Výroba: zahřáním přírodního nebo umělého sádrovce na teplotu při které ztrácí vodu = dehydratace

Sádrovec –dihydrát síranu vápenatého CaSO4 . 2 H2O
Dehydratace : CaSO4 . 2 H2O + energie → CaSO4 . 1/2 H2O + 1 ½ H2O

sádra = polohydrát síranu vápenatého CaSO4.1/2 H2O


Tuhnutí sádry = rehydratace : CaSO4 . 1/2 H2O + 1 ½ H2O→ CaSO4 + 2 H2O + energie
(prášek +voda →mazlavá hmota→tvrdá hmota)

- reakce exotermická –uvolňuje se teplo

rychlost tuhnutí se dá ovlivnit:
§ urychlovače:
-anorganické kyseliny a soli
-sádrovec
-dlouhé a intenzivní míchání
-nižší poměr vody a sádry
-vyšší teplota vody –do 40º C
sádra pří tuhnutí expanduje –expanze závisí na poměru vody a prášku-↑vody =↓expanze

§ požadavky:
-objemová stabilita
-dostatečná manipulační doba
-přesná reprodukce detailů
-žádné dodatečné změny po ztuhnutí
-hladký neporézní povrch
-pevnost v tlaku a ohybu
-dostatečná tvrdost (např.při manipulaci s kovovými odlitky )
sádru je třeba skladovat v uzavřené nádobě (obalu)při teplotě asi 23 º C ve vlhkosti max. 50%


druhy sádry prášek (g) voda (ml) pevnost v tlaku (MPa) max.expanze(%)
Otiskovací (typ I) 100 60 3 0,1
Alabastrová (typ II) 100 40-50 40 30
Kamenná (typ III) 100 28-32 60 20
Stone (typ IV) 100 21-25 100 15

- Příčinou různého množství vody pro různé sádry je typ (tvar) krystalků polohydrátu a jejich velikost

§ Alabastrová sádra je tvořena tenkými jehličkami o délce 5 mikronů, které jsou různě zaklíněny a nemohou se dokonale naskládat a tak homogenně vyplní celý prostor. Mezi krystalky se při rozmísení vyplní velkým množstvím vody.

§ U sáder s hranolkovitým tvarem (kamenná sádra) krystalů se prostor vyplní lépe a proto i množství vody je nižší.

§ U vysoce pevných látek denzitů je množství vody tak malé, že prakticky odpovídá množství vody potřebné ke ztuhnutí.


Otiskovací sádra
-vyrábí se s polyhydrátu
- přesný a nejlevnější ot.hmota
- její hl. nevýhoda –nutnost hotový otisk rozlámat
- využití:otisky (dříve )
pomocné úkony v laboratoři :zhotovení sádrového indexu pro zhotovení baze
část.sním.náhrad
- připravuje se sypáním prášku do vody
výrobek:Efektor

Alabastrová sádra
-vhodná ke zhotovení orientačních situačních modelů a k výrobě lisovacích forem
-správně namíchané těsto je tuhé

Kamenná sádra
- použití na antagonální modely (protiskusy) a na prac.situační modely pro zhotovení konstrukčně jednodušších částečných sním. náhrad
-výrobek :Mramorář

Stone
- ke zhotovení všech pracovních situačních modelů pro zhotovení všech typů fixníh a sním.náhrad
-výrobek : Gil-stone , Glastone

Žádné komentáře:

Okomentovat