Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

47. Fazetovací materiály, princip retence na slitinách - Protetická technologie

Protetická technologie

Fazetovací materiály, princip retence na slitinách


Fazetovací materiály:

Keramika (podrobně viz. mat. otáz. keramika)
- jde o technologický postup, který umožňuje nanést keramiku na kovovou konstrukci a vytvořit tak estetickou náhradu chrupu.
Pro napalování keramiky se užívají
Ušlechtilé slitiny: Au-Pt a Pd
Slitiny obecných kovů: CoCr

Pro retenci se využívá:
- přímá chemická vazba (iontová) 50%
- tlaková retence (smrštění) 26%
- mechanická retence (drsnost) 22%
- asociační úhly 2%

• obsah obecných kovů (např. Zn,In,Sn, do 10%), jejichž oxidy jsou schpné chem. vazby na keramiku, žádná měď - tvoří barevné oxidy - špatná estetika
Velký význam má mechanická mikroretence, nejlépe se osvědčila jednoduchá úprava kovu úměrným obroušením a opískováním. Hrubší nerovnosti působí na spojení nepříznivě, protože mohou vzniknout vzduchové bublinky.
Plast (podrobně viz. mat. otáz. plastické hmoty)
- je hlavním a univerzálním protetickým materiálem
- tzv. metylmetakryláty
- vyniká snadnou zpracovatelností, dobrými mechanickými vlastnostmi, nerozpustností ve vodě, odolností proti bobtnání, možností potřebného obarvení, snadnou zpracovatelností a opravitelností
- při polymeraci se z jednoduchých molekul monomeru vytvářejí dlouhé řetězce polymeru
- k zabránění samovolné polymerace monomeru se používají látky, které ji brzdí nebo zastavují
- zpomalovače (inhibitory): fenoly a jejich étery, síra, kyslík

- využití chemických vazeb:
iontová vazba
Vodíkový můstek
Van der Waalsovy síly

Kompozita (podrobně viz. kompozita)
- obsahují vysoko vroucí komonomer k prodloužení zpracovatelnosti.
Hmota nestéká z modelu a nevysychá.
Přidáním mletých skel je zvýšena mechanická odolnost a zlepšeny optické vlastnosti.

FIXOTROPIE = zpracování při modelaci se materiál ztekutí

- materiály složené z organické pryskyřice – pojivo z anorganického plniva. Důležitou složkou je silan, který pojivo a plnivo spojuje. Silan = gama – metakryl oxid propyl trimetoxisilan. Dále obsahují iniciální systém spouštějící reakci tuhnutí. Další součástí jsou stabilizátory (inhibitory tuhnutí) a pigmenty.

- polymerací kompozit na povrchu vzniká nepolymerovaná vazná vrstva o síle 0,02 mikrometrů, která vzniká vlivem kyslíku ve vzduchu. Této vrstvě se během polymerace nesmíme dotýkat prsty, ani ji stírat, protože slouží k chemické vazbě další pryskyřičné vrstvy.
- kompozitní materiály můžeme dělit podle různých měřítek :
a) podle způsobu tuhnutí
b) podle velikosti plniva
c) podle typu pojiva

VÝHODA FOTOKOMPOZIT :
1) Tuhnutí na povel
2) Možnost vrstvení
3) Barevná stálost

Při polymeraci po vrstvách (1 – 2 mm) se redukuje polymerační kontrakce na minimum. Nutností je kontrola kvality světelného zdroje.

Polymerace světlem:
- Dentacolor –KULTZER
- Termoresin LC II – DENTAMED (distributor)
- Visio gem – ESPE
- Art Glass – KULZER
- Hercilite KRV – KERR
- Spectrasit – IVOCLAR
- Vita Zeta LC – VITA
- Tagris a Vectris - IVOCLAR

Polymerace teplem:
- Duropont – NOVODENT (distributor)
- Isosit – IVOCLAR
- Monoplast – VITA
- Chromasit – IVOCLAR
- Bioment – K+B – DE TREY
- Vita Zeta - VITA


Princip retence:

Kritéria spojení:
a. chemická vazba
b. mechanická vazba
c. zatékavost, smáčivost
d. pevnost materiálu
e. teplotní roztažnost

add. a. úprava povrchu – dvojfunkční preparáty
• silan A 174 má metakrylátovou skupinu (Dentacolor)
• akrylonitril – Artglass

add. b. retenční tělísko – perličky (Japonci velmi jemné)
pískování – pískovač pouze na jeden materiál, dodržovat velikost částic při pískování,
písek nevracet do zásobníku
leptání

add. e. žídoucí je přibližně stejný koeficient tepelné roztažnosti obou materiálů (tep.
roztažnost kompozita co nejbližší hodnotě roztažnosti kovu). Např. Superpontu C+B
dachází díky pnutí k praskání – při chládnutí kontrahují oba materiály
různě.Kompozita mají přibližně koeficient tepelné roztažnosti jako kov.

Předpoklady pro vazbu polymeru ke slitině:
1) Minimalizace rozdílu KTE (koeficient tepelné expanze)
2) Zvětšení kontaktního povrchu plastu a slitiny (otryskání slitiny korundem)
3) Minimalizace kontrakce
4) Vazební mezivrstva
5) Čistý povrch slitiny
6) Suchý povrch slitiny

Otryskání zajistíme :
1) očištění od povlaků
2) odstranění deformované vrstvy mastnot a vlhkosti
3) chemické změny – oxidy, korund, reakční centra
4) zvětšení Ra (střední velikosti, plochy, mikroretence)

OXIDY – hliník na povrchu vzroste z 0,07 na 15,78 hmotnostních %.

Makromechanická retence:
- skříňka
- hodinové sklíčko
- perly
- tyčinky

Mikromechanická retence:
- otryskání
- leptání
- krystaly soli
1. pozitivní – mikroretence, odlije se
2. negativní - vyplavit
- retenční sítě

Otryskání:
- zvětší se účinný povrch pro smáčení
- očistí se povrch slitiny
- základní mikroretence
- zrnka písku 50 µm na zlato
250 µ m na slitiny obecných kovů
- písek je korund = kysličník hlinitý = oxid hlinitý


Chemická retence:

Vylepšit starosti s fazetovými materiály můžeme:
- galvanoplasticky zhotovit kapnu
- počítačové vyfrézování z vysokopevnostní keramiky

Žádné komentáře:

Okomentovat